background image
Na Spiszu nr 2 (87) 2013 r.
36
Zaczniemy od początku roku szkolnego 2012/2013, jak
on przebiegał w szkole pod kątem sportu. Wrzesień był mie-
siącem bez zawodów, a więc trwały przygotowania do nich
i rozeznanie się nauczycieli kto i jak jest sprawny. Sportowy
rok szkolny rozpoczęliśmy bardzo dobrze już w październi-
ku. A mianowicie wzięliśmy udział w biegach przełajowych
indywidualnych i sztafetowych. Nasi uczniowie bardzo do-
brze spisali się w indywidualnych biegach powiatowych:
Joanna Waksmundzka zajęła I miejsce a Piotr Kromka VII
miejsce i awansowali do zawodów wojewódzkich. Natomiast
w sztafetowych biegach powiatowych zarówno dziewczęta
jak i chłopcy zajęli pierwsze miejsce i awansowali do woje-
wódzkich. W tym samym tygodniu odbyły się wojewódz-
kie biegi indywidualne i dla Asi zakończyły się one na 12
miejscu a dla Tomka na 40 ,przy ponad setce startujących
zawodników.
W październiku szkoła podstawowa miała zawody gmin-
ne w halową piłkę nożną. Nasi chłopcy zajęli I miejsce, a na
zawodach powiatowych V miejsce. Dziewczęta zajęły V miej-
sce na gminnych zawodach.
Natomiast chłopcy z gimnazjum w halowej piłce nożnej
w Ośrodku Szczawnica zajęli I miejsce, a na zawodach po-
wiatowych wywalczyli wice - mistrzostwo .
I tak minął październik.
W listopadzie dziewczęta z gimnazjum wybrały się po
raz pierwszy na powiatowe zawody w unihokeja. Grały bar-
dzo dobrze, ale minimalnie przegrały i zajęły IV miejsce, co
też jest sukcesem przy tak wysokim poziomie zawodników
z Nowego Targu.
Grudzień był krótkim miesiącem ale rywalizacji spor-
towej nie brakowało. Nasze siatkarki wzięły udział w mi-
kołajkowym turnieju piłki siatkowej w Maniowach. Nasz
zespół wygrał z wszystkimi drużynami z gimnazjum, w fi-
nale przegrał mecz z liceum z Krościenka i ostatecznie za-
jął II miejsce.
Zawody ośrodka Szczawnica w piłkę koszykową dla
dziewcząt zakończyły się II miejscem, natomiast chłopcy za-
jęli I miejsce i awansowali do zawodów powiatowych. Na tym
szczeblu okazał się bardzo wysoki poziom, ale nasi chłopcy
walczyli do końca i zakończyli rywalizację na V miejscu.
Również wysoki poziom okazał się dla chłopców ze szko-
ły podstawowej na powiatowych zawodach z piłki koszyko-
wej i zajęli V miejsce.
Po Nowym Roku uczyliśmy się tylko dwa tygodnie i roz-
poczęły się ferie. Dla niektórych osób były to ferie na spor-
towo. Grupa dziewcząt z gimnazjum brała udział w zajęciach
sportowych z piłki siatkowej w naszej szkole. Przez tydzień
ferii ćwiczyły tą dyscyplinę dwie godziny dziennie. Miały
również możliwość rozegrania meczu towarzyskiego z gru-
pą chłopców będących na obozie sportowym na terenie Spi-
sza. Siatkarze z Kielc potraktowali mecz bardzo poważnie
i nie dali dziewczyną wygrać, ale zabawa i doświadczenie nie
poszło na marne, gdyż dziewczęta czekały zawody w piłkę
siatkową.
Luty był miesiącem pod hasłem siatkówka. Zawody
Ośrodka Szczawnica były organizowane w naszej szkole
i jak zawsze przebiegły w bardzo dobrej atmosferze. Chłop-
cy zajęli piąte miejsce na nich, a dziewczyny wywalczyły II
miejsce i awans do zawodów powiatowych. Ale niestety na
tych zawodach troszkę trema je pokonała i ostatecznie za-
jęły IV miejsce.
Również szkoła podstawowa brała udział w gminnych
zawodach w piłkę siatkową. Zawody odbyły się w Niedzicy,
na których i dziewczęta i chłopcy zajęli II miejsca.
Marzec jest miesiącem zimowym i nasza szkoła również
w śnieżnej scenerii zorganizowała dla uczniów Dzień Spor-
tów Zimowych. Odbył on się na stoku narciarskim „Polana
Sosny” w Niedzicy. Uczestniczyli w nim tylko czynni narcia-
rze i snowboardziści i można się pochwalić, iż była to grupka
prawie 100 osobowa. Dzień minął na sportowo, zabawnie
Sport w Zespole Placówek Oświatowych
w Łapszach Niżnych
Sport
Na Spiszu