background image
Na Spiszu nr 2 (87) 2013 r.
33
Całkowity koszt renowacji z zewnątrz i
ołtarza wewnątrz wyniósł 43.376 zł. Ofia-
ry złożyli: pewna rodzina z Czarnej Góry
– 5.000 zł. , nowi mieszkańcy ”Sarnówki”
– 1.000 zł., Róże Różańcowe 400 zł., indywi-
dualni parafianie – 220 zł, a pozostałą kwotę
pokryto z comiesięcznych składek parafian
jakimi dysponuje Rada Kościelna.
Starania ks. proboszcza Stanisława
Malarza wsparli parafianie oraz wykonaw-
cy, którzy po kosztach własnych wykonali:
dach gontowy, kamieniarkę, stolarkę, po-
sadzkę i powałę, oświetlenie prądem i zabez-
pieczenie instalacją alarmową. Odnowienia
ślicznego ołtarza podjęła się ta sama osoba,
która wcześniej pracowała nad renowacją
kościoła parafialnego w Jurgowie. Założo-
ne oświetlenie i szyby pozwalają każdemu
ucieszyć oko czarnogórską kapliczką, którą zbudowano ponoć w 1872 roku. Znaj-
dujący się w niej ołtarz wg znawców pachnie barokiem, nie wiadomo skąd przybył,
ale jest około stu lat starszy od kapliczki. Kapliczka w ubogiej w sakralne zabytki
wsi jest prawdziwą perełką.
Niegdyś, jeszcze za Śp. ks. Karola Łysienia odbywały się tu msze święte o do-
bre urodzaju. To tu czarnogórzanie święcili pokarny w okresie wielkanocnym.
Dziś jest też miejscem, gdzie ludzie przystają i modlą się, co udało się nawet zła-
pać w obiektywie aparatu fotograficznego.
JB
Trójca Święta z Matką Boską
w pełnej chwale
Rada Kościelna w Czarnej Górze – Parafia w Jurgowie pragnie
8
podzielić się wielką radością oraz podziękować wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do odnowienia kaplicy „Przy Tuzu” – ul.
Nadwodnia.
Marian Milon – Czarna Góra
Chlyb Śpisym
smaruwany
Chlebie Śpisym smaruwany
Wto cie roz sprógówoł
Choćby sie kielo najod
Fse bedzie głoduwoł
Jak roz siednies na dusy
To te twoje smaki
Całe zycie bedóm juz
Dawać sie we znaki
Bedóm siedzieć na sercu
W dusy i w pamiyńci
To bedzies o nim myśłoł
Im starsyś, tym wiyncy
Bo On mo smak dzieciństwa
A kie On kiełkuwoł
To nad nim opróc matki
Sóm Aniół strózuwoł
A kiejek z jego krómkom
Pojechoł do świata
Sanuwołek jego smak
Jak przykozoł tata
Zawijóm go w pamiynci
Widzym, cujym, słysym
Modlym sie przed kaplickóm
Maluwanom Śpisym
Napisano na pogórzu Rax w Austrii
po zdobyciu szlaku Cheid Weg
wrzesień 2007
Wieści z gmin
Na Spiszu