background image
Na Spiszu nr 2 (87) 2013 r.
42
Pawlików Wierch 1016 m. n . p. m – nazywany też Pawlikowski Wierch położony jest w Paśmie Magury Spiskiej
na Zamagurzu. Krzyżują się tu czerwony i niebieski szlak. Pod szczytem zlokalizowane jest osiedle, najwyżej położone na
polskim Spiszu. Na Pawliki można wyjechać samochodem od strony południowej z Rzepisk z Bryjowego Potoku lub wejść
pieszo. Proponuję trasę z Łapsz Wyżnych czerwonym szlakiem. Droga wiedzie łagodnym zboczem, z którego roztaczają
się widoki na dolinę Łapsz Wyżnych, Grandeus i Trzy Korony. Z kolei kiedy wędrowiec będzie zbliżał się pod szczyt Pawli-
ki przywitają go dostojne Tatry, a z oddali od zachodniej strony pokłoni się Babia Góra (1725 m. n. p. m.). Warto też od-
notować, że na trasie czerwonego szlaku znajduje się murowana kapliczka Matki Bożej. Została ona ufundowana w 2006
roku przez Edwarda Kanię. Z Pawlików mamy możliwość wyboru niebieskiego szlaku, który prowadzi w kierunku Kacwina
lub czerwonego, docierającego do Bukowiny Tatrzańskiej. Polecam szlak niebieski, gdyż polna ścieżka nie jest zbyt męczą-
ca, turysta ma możliwość obcowania z naturą, wokół rozpościerają się łąki i niezapomniany widok na Tatry. Jednak jeżeli
zdecydujemy się wcześniej zakończyć wycieczkę, można to uczynić na Przełęczy nad Łapszanką (940 m n.p.m).
E. Łukuś
Pewnego razu wyndruwali przez świat Świynty Pieter
i Pon Jezus. Barz sie jym wciało pic, bo juz długo śli i śli.
Ale nigdzie ni mogli znojść zodnyj studzionki. Na-
gle z dalsa zouwozyli jakiegosi parobka, ftory le-
zoł pod płotym. Kapelus mioł na nosie, w gym-
bie cigarka, nogi załozone; widać było, ze nicym
sie chłop nie przejmuwoł. Podeśli do niego wyn-
drowci i Świynty Pieter pyto go:
- Nie wiys, gdzie by my mogli znojść jakom-
si studzionke? Barz my strudzyni i pić nom sie
fce.
Parobek nic jym nie powiedzioł ani na niyf
nie kuknoł, ino nogom rusył pokazujonc, ze tam
gdziesi jest studzionka.
Wtedy Pon Jezus powiedzioł:
- Pieter, wejze ruć na tego parobka choć gorzć ziymi,
coby mu sie tak dobrze nie lezało!
A z tyj ruconyj ziymi zrobiły sie muchy, ftore nie dały
chłopu spokojnie lezeć, bo sie musioł od niyf oganiać.
Widok na Pawliki
Kapliczka pw. M.B. na szlaku prowadzącym na Pawliki
Wakacyjna wędrówka
Skond sie wziyny muchy?
Pon Jezus i Świynty Pieter pośli dalyj. Po drodze natra-
fiyli na kierdel owiec, ftoryn pasło jakieś dziywce. Podeśli
do dziywcyncia i pytali, gdzie znojdom wode. Pan-
na, jak usłysała, o co jom pytajom, ruciyła śićko
i kozała jym pocekać, a sama poleciała po wode.
Prziniesła jom fryśniutko, dała sie napić.
Pon Jezus i Pieter podziynkuwali piyknie.
- Domy tyj dziywcinie tego parobka za chłopa,
nie będzie sama – powiedzioł po fili Pon Jezus.
- To takiego płonika fces dać jyj za to, ze sie
tak o nos starała? – jaz krziknoł Pieter, kied usły-
soł, jakom zapłate fce dać tyj pannie Pon Jezus.
- Ona se z niym poradzi, to obrotne dziywce,
a on bez niyj zaginie – wyjaśniył Pon Jezus, ftoryn o śićkiyf
mioł staranie.
I tak to dziywce dostało chłopa, za niym przisły i muchy,
a te som z nami do dziś dnia.
Godke opowiedziała Anna Radecka, a zapisała Beata Magiera
Sport i Turystyka
Na Spiszu