background image
Na Spiszu nr 2 (87) 2013 r.
40
Wyszutrowaną drogą biegnącą
równolegle do drogi w kierunku Mor-
skiego Oka docieramy do miejsca,
gdzie Biała Woda łączy się z Rybim Po-
tokiem. Po słowackiej stronie mijamy
Polanę, która dawniej wypasana była
przez polskich górali z Jurgowa, Rze-
pisk i Czarnej Góry. Skręcamy w lewo
w długą i dziką dolinę porośniętą lasem
oraz gęstymi krzewami.
Po wyjściu z lasu ukazuje nam się
przepiękny widok. Przed nami ko-
bierce kosodrzewiny, szumi ogrom-
ny Wodospad Ciężka Siklawa spływa-
jący tuż pod Ciężkim Stawem. Jest to
szeroki i bardzo wysoki wodospad, bo
liczy sobie 100 m wysokości i spływa
z naturalnej tamy, za którą to właśnie
utworzył się Ciężki Staw. Przed nami
po prawej to Kacza Turnia 2197 m.
n.p.m. Przed wędrowcem rozpościera-
ją się piękne tatrzańskie widoki. po-
tem fantastyczne stawy (Kacze i Litwo-
rowe), potoki i siklawy.
Dolina Białej Wody to najdłuższa
dolina tatrzańska (10 km) i jest uwa-
żana za ideał polodowcowej doliny
U-kształtnej, uwydatnionej ścianami
Młynarza 2170 m n.p.m. Warto jed-
nak podejść na Polski Grzebień 2200
m. n.p.m., a z niego pomimo zmęcze-
nia na Małą Wysoką 2429 m. n.p.m.
Dla szukających wyzwań polecamy
przejście z drugiej strony Tatr, a mia-
nowicie z Doliny Wielickiej na Polski
Grzebień z zejściem doliną Białej Wody
i brzegiem Białki do Łysej Polany.
Dawniej ta dolina nazywana była
Doliną pod Upłazki (Podupłazki),
gdzie wypasali swój dobytek białcza-
nie. Potem pojawia się jako Dolina pod
Polecamy górską wycieczkę
Doliną Białej Wody na Polski Grzebień
Wycieczkę zaczynamy na Łysej Polanie, podążając prawym brzegiem Białki po słowackiej stronie
8
w stronę głównej grani Tatr.
Wysoką. Jej żyzne hale wypasali głów-
nie górale z Jurgowa, ale też z Rzepisk,
Czarnej Góry, Lendaku i Łapsz.
Na polanach mieli liczne szałasy.
W 1879 r. cały obszar doliny dla celów
myśliwskich wykupił książę Christian
Hohenlohe i silnie ograniczył paster-
stwo. Ostatecznie wygasło ono w la-
tach przed II wojną światową. Schro-
niska istniały tutaj tylko przez krótki
czas. Pierwsze schronisko turystyczne
(tzw. schronisko Salamona) wybudo-
wał w 1877 r. ówczesny właściciel tych
terenów baron Aladar Salamon z Nie-
dzicy, dwa lata później Christian Ho-
henlohe przeznaczył je na budynek dla
straży leśnej. W 1924 r. Klub Czecho-
słowackich Turystów wybudował małe
schronisko na Polanie pod Wysoką,
spłonęło ono w 1926 r.
JB
Sport i Turystyka
Na Spiszu
Wyszutrowaną drogą biegnącą
równolegle do drogi w kierunku Mor-
skiego Oka docieramy do miejsca,
gdzie Biała Woda łączy się z Rybim Po-
tokiem. Po słowackiej stronie mijamy
Polanę, która dawniej wypasana była
przez polskich górali z Jurgowa, Rze-
pisk i Czarnej Góry. Skręcamy w lewo
w długą i dziką dolinę porośniętą lasem
oraz gęstymi krzewami.
Po wyjściu z lasu ukazuje nam się
przepiękny widok. Przed nami ko-
bierce kosodrzewiny, szumi ogrom-
ny Wodospad Ciężka Siklawa spływa-
jący tuż pod Ciężkim Stawem. Jest to
szeroki i bardzo wysoki wodospad, bo
liczy sobie 100 m wysokości i spływa
z naturalnej tamy, za którą to właśnie
utworzył się Ciężki Staw. Przed nami
po prawej to Kacza Turnia 2197 m.
n.p.m. Przed wędrowcem rozpościera-
ją się piękne tatrzańskie widoki. po-
tem fantastyczne stawy (Kacze i Litwo-
rowe), potoki i siklawy.
Dolina Białej Wody to najdłuższa
dolina tatrzańska (10 km) i jest uwa-
żana za ideał polodowcowej doliny
U-kształtnej, uwydatnionej ścianami
Młynarza 2170 m n.p.m. Warto jed-
nak podejść na Polski Grzebień 2200
m. n.p.m., a z niego pomimo zmęcze-
nia na Małą Wysoką 2429 m. n.p.m.
Dla szukających wyzwań polecamy
przejście z drugiej strony Tatr, a mia-
nowicie z Doliny Wielickiej na Polski
Grzebień z zejściem doliną Białej Wody
i brzegiem Białki do Łysej Polany.
Dawniej ta dolina nazywana była
Doliną pod Upłazki (Podupłazki),
gdzie wypasali swój dobytek białcza-
nie. Potem pojawia się jako Dolina pod
Wysoką. Jej żyzne hale wypasali głów-
nie górale z Jurgowa, ale też z Rzepisk,
Czarnej Góry, Lendaku i Łapsz.
Na polanach mieli liczne szałasy.
W 1879 r. cały obszar doliny dla celów
myśliwskich wykupił książę Christian
Hohenlohe i silnie ograniczył paster-
stwo. Ostatecznie wygasło ono w la-
tach przed II wojną światową. Schro-
niska istniały tutaj tylko przez krótki
czas. Pierwsze schronisko turystyczne
(tzw. schronisko Salamona) wybudo-
wał w 1877 r. ówczesny właściciel tych
terenów baron Aladar Salamon z Nie-
dzicy, dwa lata później Christian Ho-
henlohe przeznaczył je na budynek dla
straży leśnej. W 1924 r. Klub Czecho-
słowackich Turystów wybudował małe
schronisko na Polanie pod Wysoką,
spłonęło ono w 1926 r.
JB