background image
Na Spiszu nr 2 (87) 2013 r.
37
a szczęśliwi i wymęczeni wszyscy wrócili do domów.
W tym samym dniu, uczeń szkoły podstawowej, Karol
Kuruc pojechał na Otwarte Mistrzostwa Ośrodka Szczaw-
nica w Narciarstwie Alpejskim pod patronatem Burmistrza
Miasta i Gminy Szczawnica. Po zaciętej walce Karol stanął
na pudle zajmując III miejsce. Jest to duży sukces dla nie-
go i dla szkoły.
Marzec był miesiącem piłki ręcznej. W naszej szkole od-
były się zawody tej dyscypliny Ośrodka Szczawnica i prze-
biegły bez żadnych problemów. Chłopcy z gimnazjum zajęli
bezapelacyjnie I miejsce i awansowali do zawodów powia-
towych. Odbyły się one w kwietniu w Jabłonce, gdzie za-
wodnicy naszego gimnazjum zdobyli II miejsce, a więc wice
– mistrzostwo powiatu. W tym miesiącu również rozegrały
się zawody gminne tej dyscypliny dla szkoły podstawowej.
Dziewczęta i chłopcy zajęli III miejsca.
W kwietniu rozpoczęły się eliminacje do Turnieju piłkar-
skiego Coca Cola Cup 2013 dla dziewcząt i chłopców. Me-
cze pierwszej rundy w Sromowcach Niżnych obie nasze re-
prezentacje wygrały. W drugiej rundzie dziewczyny wygrały
mecze w Szczawnicy a chłopcy w Ochotnicy. Trzecia runda
rozegrana została na boisku trawiastym przy naszej szko-
le. Dla chłopców okazało się to szczęśliwe miejsce ,bo wy-
grali z Tymbarkiem w rzutach karnych. Dziewczęta takiego
szczęścia nie miały i przegrały mecz z Tenczynem. Chłopcy
wygrywając ten mecz awansowali do finałów wojewódzkich,
które odbyły się w Krakowie. Jednak tam po wielkich wal-
kach dalej nie awansowali, ale był już tam naprawdę wy-
soki poziom, a wygrały go szkoły sportowe. Chłopcy otrzy-
mali stroje sportowe i dyplomy, co będzie to dla nich dużą
pamiątką i dobrym wspomnieniem.
W maju szkoła podstawowa wzięła udział w zawodach
gminnych w piłkę nożną na trawie. Chłopcy walczyli do sa-
mego końca i ostatecznie wywalczyli II miejsce. O jeden
stopień niżej stanęli chłopcy ze szkoły podstawowej klas V
i młodszych w tej samej dyscyplinie. Były to ostanie zawo-
dy dla szkół podstawowych organizowanych przez gminę
i w klasyfikacji końcowej na 7 szkół , nasza szkoła podsta-
wowa zajęła II miejsce.
Gimnazjaliści w piłce nożnej na zawodach Ośrodka
Szczawnica zajęli I miejsce i awansowali do zawodów po-
wiatowych, na których zdobyli II miejsce, a więc wice- mi-
strzostwo powiatu. A w zawodach dla uczniów drugich klas
i młodszych o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Szczawni-
ca w piłkę nożną ,gimnazjaliści wywalczyli II miejsce.
Miesiąc czerwiec rozpoczyna się od święta „Dzień Dziec-
ka” i dla naszych uczniów zarówno ze szkoły podstawowej
jak i z gimnazjum nauczyciele wychowania fizycznego przy
pomocy pozostałych nauczycieli zorganizowali im ten dzień
na sportowo. Były różne konkurencje w których każdy mógł
się wykazać i zdobyć punkty, jak również były rozegrane
Sport
Na Spiszu