background image
Na Spiszu nr 2 (87) 2013 r.
31
Na tę wyjątkową edycję opolskiego Festiwalu, cukiernicy
z Hotelu Bukovina upiekli wspaniałe torty. Jeden z nich tra-
fił na uroczystą galę otwierającą cykl koncertów. Specjalnie
dla Maryli Rodowicz i jej fanów zostało przygotowane ciasto
w kształcie gitary. Słodka niespodzianka pojawiła się też na
scenie podczas Koncertu Finałowego. Poczęstunku nie za-
brakło również dla festiwalowej publiczności. Dodatkowo
w trakcie każdego koncertu na opolskim Festiwalu można
było wygrać wakacje w BUKOVINA Terma Hotel Spa.
Innym niezwykle miłym akcentem festiwalu był wy-
stęp dziewcząt z Podhala i Spisza, które uświetniły występ
Haliny Frąckowiak. Góralki z Jurgowa i Poronina zapre-
zentowały się w Opolu bardzo sympatycznie. Dziewczyny
z Zespołu Cepelia Podhale – grupy spiskiej z Jurgowa oraz
Regli z Poronina przyjechały na zaproszenie Haliny Frącko-
wiak. Piosenkarka kilka lat temu wystąpiła na festynie - Dniu
Polowca w Jurgowie i wtedy nawiązaliśmy z nią współpracę
-
powiedział Michał Matys, który towarzyszył dziewczynom
w Opolu grając także na skrzypcach. Znakomita artystka
otrzymała zasłużone brawa publiczności, a od górali pięk-
ny bukiet kwiatów.
fot. www.hotelbukovina.pl
Od 14 do 16 czerwca trwał Jubileuszowy 50. Krajowy
Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Trzy festiwalowe wie-
czory wypełnione były nie tylko muzyką i emocjami, ale rów-
nież pysznymi słodkościami dostarczonymi przez partnera
wydarzenia, BUKOVINA Terma Hotel Spa.
Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tak legendar-
nym przedsięwzięciu, jakim jest Festiwal w Opolu – mówi Syl-
wester Lis, Szef Kuchni Hotelu Bukovina. – Z pewności tego-
roczna edycja zapisze się w historii nie tylko jako jubileuszowa,
ale także jako najsłodsza
.
Jej celem było przekazanie do Katedry Muzyki Ludowej
Uniwersytetu Muzycznego im. Ferenca Liszta w Budapesz-
cie skrzypiec wykonanych przez bukowiańskiego twórcę An-
drzeja Czernika-Grackę.
Na Węgry udali się: Bartłomiej Koszarek - dyrektor Bu-
kowiańskiego Centrum Kultury „Dom Ludowy” w Bukowi-
nie Tatrzańskiej, Andrzej Czernik-Gracka - artysta lutnik
oraz bukowiańscy muzykanci Michał Kossek, Łukasz Gór-
nik i Jan Kuchta.
W lutym podczas 41. „Góralskiego Karnawału” wirtuoz
Roby Lakatos osobiście wybrał instrument, który po prze-
kazaniu, stał się częścią specjalnego stypendium ustanowio-
nego przez władze uczelni dla najlepszego, w danym roku,
studenta akademii muzycznej. Bukowiańscy górale osobiście
udali się do Budapesztu, by przekazać go uczelni.
Ponadto bukowianie brali udział w uroczystości odsło-
nięcia przez prezydenta Węgier Janosa Adera pomnika wiel-
kiego działacza opozycyjnego Janosa Eszterhazy’ego. Złoży-
li także wieniec pod tablicą marszałka Józefa Piłsudskiego,
Bukowianie z wizytą w Budapeszcie
Do stolicy Węgier udała się góralska delegacja z Bukowiny Tatrzańskiej.
8
odwiedzili polsko-węgierską mogiłę z czasów Wiosny Ludów
oraz pomnik generała Józefa Bema. Opiekunem i przewod-
nikiem bukowian był ambasador Węgier Imre Molnar, wielki
przyjaciel górali - pasowany 2009 roku na Zbójnika, podczas
„Sabałowej Nocy”.
Źródło: materiały prasowe BCK / zdjęcie Wojciech Kubina
BUKOVINA Terma Hotel Spa
na Jubileuszowym 50. KFPP w Opolu
Za nami Jubileuszowy 50. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. BUKOVINA Terma Hotel
8
Spa była partnerem tego wydarzenia – partnerem nietypowym, bo dzięki ekipie bukowiańskiego
kompleksu, festiwal przejdzie do historii jako najsłodszy Festiwal w Opolu.
Wieści z gmin
Na Spiszu