background image
Na Spiszu nr 2 (87) 2013 r.
29
Samorząd docenił sukcesy
SPORTOWE NAGRODY
ZA MINIONY ROK
Podczas Sesji Rady Gminy w dniu 23 kwietnia uroczy-
ście wręczono Nagrody Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska
za wybitne osiągnięcia sportowe zawodników z terenu gmi-
ny w rywalizacji ogólnokrajowej i międzynarodowej za rok
2012. Odpowiednią uchwałę ustanawiającą nagrodę oraz
regulamin jej przyznawania Rada Gminy przyjęła w marcu
tego roku.
Nazwiska osób wyróżnionych nie pojawiły się w me-
diach się w ostatnim roku. Ich talent i sukcesy obserwowa-
ne są bacznie i podziwiane od dawna. Nasze utalentowane
Panie (bo w gronie wyróżnionych znalazła się wyłącznie płeć
piękna) to przedstawicielki narciarstwa wysokogórskiego,
snowboardu i kolarstwa górskiego. Uroczystego wręczenia
nagród dokonali przewodniczący Rady Gminy
Władysław
Piszczek oraz wójt Stanisław Łukaszczyk, który wyrażał
podziw dla nagrodzonych oraz wdzięczność dla nich, ich ro-
dziców i rodzin za wkład w sukcesy sportowe laureatek. Na
Nagrodę składał się list gratulacyjny oraz nagroda pieniężna
w wysokości do 2,5 do 5 tys. złotych.
Oto lista zeszłorocznych dokonań
naszych sportsmenek:
Anna Figura (pod jej nie-
obecność nagrodę odebrał tata Ta-
deusz) wywalczyła w dniu 8 lutego
2012 roku w rejonie Puy Saint Vin-
cent w miejscowości Pelvoux we Al-
pach Francuskich tytuł mistrzyni
Europy w narciarstwie wysokogór-
skim w dystansowym biegu indywi-
dualnym w kategorii espoir (senior-
ska „nadzieja” do 22. roku życia).
Na tych samych Mistrzostwach w dniu 6 lutego stanęła na
trzecim stopniu podium w konkurencji sprintu w kategorii
seniorek (powyżej 22 lat). Również w sprincie wywalczyła
srebrny medal w kategorii espoir. Łącznie wywalczyła 3 me-
dale ME - każdy z innego kruszcu.
Karolina Sztokfisz wywalczyła dwa tytuły mistrzy-
ni Polski w obydwu snowboardowych konkurencjach slalo-
mowych. W zawodach rozgrywanych w dniach 7 i 8 marca
2012r. w Jurgowie: w pierwszym dniu stanęła na najwyż-
szym stopniu podium w slalomie równoległym a dzień póź-
niej również wywalczyła złoty medal w slalomie gigancie
równoległym.
Katarzyna Solus-Miśkowicz przedstawicielka kolar-
stwa górskiego w 2012 roku zdobyła w Kielcach tytuł wice-
mistrzyni Polski w konkurencji XCO oraz zajęła 3 miejsce
w Mistrzostwach Polski w Dąbrowie Górniczej w kolarskim
górskim maratonie (MT).
SP
Przygotowania
do śmieciowej rewolucji
OD LIPCA PO NOWEMU
Z „IB” i „Empolem”
Wiosenny czas był dobrym momentem na grun-
towne porządki, naprawy i remonty naszych nie-
ruchomości. To był również czas przygotowań do
wprowadzenia już za kilka dni nowego systemu go-
spodarowania odpadami. Zadbajmy, aby wszystko co
związane z czystością i porządkiem było zapięte przed
nadejściem wakacji na ostatni guzik.
- Rozstrzygnęliśmy przetarg, aby wyłonić firmę, która od 1.
lipca aż do końca grudnia 2014r. zajmie się odbiorem, zagospo-
darowaniem i utylizacją odpadów w terenu całej gminy
. Będzie
to konsorcjum firm
IB i EMPOL, czyli firmy na Podhalu dobrze
znane w branży usług komunalnych
informuje wójt gminy
Stanisław Łukaszczyk.
- Chciałem serdecznie podziękować wszystkim mieszkań-
com gminy za rzetelne wypełnianie i składanie deklaracji śmie-
ciowych, które są podstawą w nowym systemie. Złożone zostały
prawie wszystkie i dzięki temu zaawansowanie naszych przygo-
towań już od dawna jest bardzo duże.
Przypomnijmy dla porządku, że każdy właściciel nieru-
chomości zamieszkałej (gospodarstwo domowe), ale i nie-
zamieszkałej (wszelka działalność biznesowa) zobowiązany
jest do złożenia deklaracji co do ilości odpadów i opłat za ich
odbiór. Po wejściu nowego systemu opłaty będą naliczane
przez gminę i tam będą wnoszone na podstawie złożonych
deklaracji.
Szczegóły odnośnie nowego sposobu zbiórki odpadów
i ich segregowania znajdą się na ulotce informacyjnej, któ-
ra wraz z harmonogramem zbiórek trafi bezpośrednio do
wszystkich zainteresowanych z terenu gminy.
S.P.
Anna Figura w akcji,
fot. Monika Strojny
(nieznanetatry.pl)
Laureaci: Katarzyna Solus-Miśkowicz, Karolina Sztokfisz i tata Anny
Figury – Tadeusz - wraz z wójtem (z prawej) oraz przewodniczącym
Rady Gminy – fot. Sylwester Pytel
Wieści z gmin
Na Spiszu