background image
Na Spiszu nr 2 (87) 2013 r.
24
Spotkania z Białą Damą
W PARTNERSKIM KÓRNIKU
Tradycyjnie od czasu nawiązania ścisłych kontaktów delegacja
8
Bukowiny udała się do Kórnika na XX Spotkania z Białą Damą
czyli największe święto miasta i gminy Kórnik. Delegacji prze-
wodniczył wójt Stanisław Łukaszczyk a uczestnikami delegacji
byli także radni i pracownicy urzędu oraz zespół góralski „Wiyr-
chowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej po wodzą dyrektora Buko-
wiańskiego Centrum Kultury Bartłomieja Koszarka.
Zespół z Bukowiny wystąpił zaraz po uroczystym otwarciu imprezy w bloku
zatytułowanym „Nasi Przyjaciele”. Popisy zespołu góralskiego z Bukowiny był
mocnym akcentem na otwarcie estradowej części tegorocznych Spotkań z Białą
Damą, które tym razem odbyły się na Prowencie niedaleko miejsca urodzenia na-
szej noblistki Wisławy Szymborskiej. Po ich występie na scenę wkroczyły panie
w konkursie na Miss Polonia Miasta i Gminy Kórnik’2013 a muzyczną gwiazdą
wieczoru była Patrycja Markowska
, której koncert oglądany przez kilka tysięcy
osób zakończył pokaz sztucznych ogni.
„Wiyrchowianie” swoim śpiewem i muzyką uświetnili też niedzielną
Mszę św. w kościele Wszystkich Świętych w Kórniku. Delegacja z Bukowiny
Górale pod kórnickim zamkiem,
fot. Archiwum Domu Ludowego
W długi majowy weekend
w Gminie Bukowina Tatrzańska,
w dniu 3. Maja w Brzegach na sta-
dion nad Białką miała miejsce ko-
lejna edycja Gminnego Festynu
„U Zbiegu kultur – Lindada’2013”.
Organizatorami w tym roku było
Sołectwo Brzegi i Bukowiańskie
Centrum Kultury „DOM LUDO-
WY”. Dzień wcześniej, bo 2 maja
w Sali Domu Ludowego odbył się
28. Przegląd Dorobku Kulturalne-
go Gminy Bukowina Tatrzańska
zwany „Małymi Bajaniami”.
Festyn Lindada jak co roku od
11 lat jest okazją do zaprezentowa-
nia gościom bogactwa lokalnej kultu-
ry i zwyczajów społeczności Podha-
la, Spisza i Romów zamieszkałych na
terenie Gminy. Impreza jak zwykle
rozpocznie się Mszą Świętą plenero-
wą a po niej nastąpi oficjalne otwar-
cie imprezy. Wystąpią zespoły regio-
nalne z naszej gminy a wieczorem
zostanie uroczyście wręczona Nagro-
da Wójta w Dziedzinie Kultury osobie
„Mali Wiyrchowianie” na Lindadzie – fot. W. Kubina
została wspaniale przyjęta w Kórniku.
Jej uczestnicy zwiedzali fantastyczny
otoczony wodą kórnicki zamek oraz
popłynęli na wycieczkowy rejs po Je-
ziorze Kórnickim na wspaniały obiad
do stylowej „Tawerny pod Żaglami”.
Potem niestety trzeba było wracać do
domu.
S.P.
Małe bajania i Lindada
zasłużonej dla dziedzictwa kulturowe-
go danej miejscowości.
„Małe Bajania” to przegląd mło-
dych śpiewaków, instrumentalistów
i zespołów regionalnych z terenu gmi-
ny. Laureaci imprezy są kwalifikowani
do udziału w konkursach o charakterze
regionalnym i ogólnopolskim.
Historia
Na Spiszu