background image
Na Spiszu nr 2 (87) 2013 r.
15
nagród uzyskanych dzięki sponso-
rom, których lista jest bardzo długa,
a którym w imieniu organizatorów
i wszystkich uczestników imprezy
pragniemy podziękować. Za serce, za
zrozumienie dla potrzeb i możliwo-
ści szkoły, za zaangażowanie, za to,
że są i że chcą pomagać - ogromne
Bóg Zapłać!
Na trzecią część festynu została
zaproszona pełnoletnia część miesz-
kańców i gości z Kacwina.
Na boisku sportowym Zespołu
Sportowego „Błyskawicy” Kacwin
przygotowano ławeczki pod para-
solami, bufet z grillem i piwem. Ze-
brało się tam tyle osób, że festyn
przerodził się w piknik na trawie.
Pogoda była piękna. Ciepło, gwiazdy
na niebie, a w tle muzyka regional-
na w wykonaniu kapeli z Kacwina,
w składzie: pani Bożena Szewczyk,
pan Jan Pacyga i pan Szczepan
Szewczyk, wprowadziła gości
w szampański nastrój. Był śpiew,
taniec i niezwykła atrakcja wieczo-
ru - karaoke, które cieszyło się dużą
popularnością zarówno wśród pań
jak i panów do samego końca bardzo
udanej i niezapomnianej imprezy.
Festyn przebiegał w miłej at-
mosferze. Wszyscy bawili się
świetnie. Twarze dzieci, rodziców
i gości promieniały uśmiechem i ru-
mieńcami zarówno od słońca jak i od
wrażeń i atrakcji, które w tym dniu
nam towarzyszyły.
Tak wspaniałego, pełnego cu-
downych przeżyć spotkania nie da
się opisać ani zapomnieć! Myślę,
że podobnego zdania jest nasz gość
specjalny pan Paweł Dziuban Wójt
Gminy Łapsze Niżne oraz jego mał-
żonka, którzy uświetnili swoją obec-
nością imprezę odbywającą się obok
Szkoły Podstawowej w Kacwinie.
Pięknie im za to dziękujemy!
Ogromne podziękowania skła-
dam w imieniu organizatorów
wszystkim zaangażowanym w przy-
gotowanie naszego Festynu Rodzin-
nego i już dziś zapraszam do Kacwi-
na na kolejny w przyszłym roku.
Anna Cisak Nauczyciel Zespołu
Placówek Oświatowych w Kacwinie
Tour de Pologne na Podhalu i Spiszu
Tegoroczny wyścig kolarski Tour de Pologne będzie miał szczególny wymiar
międzynarodowy, albowiem rozpocznie się na terenie Włoch. Na terenie Podhala
i Spisza rozegrają się dwa 6 sześciu etapów. Trasa V etapu w dniu 1 sierpnia 2013 r.
ze startem w Nowym Targu i meta w Zakopanem biegnąc będzie m. in. przez Trybsz
i Łapszankę, gdzie będzie górska premia lotna.
Premię przewidziano także na Głodówce. Trasa VI etapu w następnym dniu
będzie wiodła przez Poronin do Zębu i z powrotem przez Gliczarów z trzykrotną
pętlą przez Bukowinę Tatrzańską. Zarówno start jak i meta zorganizowana będzie
przy bukowiańskich termach.
JB
Ułatwienia w ewidencji
NIE TRZEBA SIĘ JUŻ WYMELDOWYWAĆ
W związku ze zmianą przepisów ustawy o ewidencji ludności i dowodach
osobistych wprowadzono szereg ułatwień, z których jednym z najważniej-
szych jest automatyczne wymeldowanie z poprzedniego miejsca, gdy mel-
dujemy się w nowym. Nie ma więc obowiązku wymeldowania. Pozwala to
zaoszczędzić wiele czasu i kłopotów.
To znaczne ułatwienie zwłaszcza, gdy po zmianie miejsca pobytu wymeldowa-
nie wiązało się z dalekimi wyjazdami. Trzeba zatem pamiętać, ze od 31. grudnia
2012r. nie trzeba się już wymeldowywać, a dokonując zameldowania w nowym
miejscu pobytu spełniamy cały ustawowy obowiązek. Kwestia formalnego wymel-
dowania z dotychczasowego miejsca pobytu to już zadanie dla urzędu, który przy-
jął nowy meldunek.
Przemeldowanie jest teraz o wiele prostsze
- Kilka osób nie znając nowych przepisów najpierw załatwiło wymeldowanie a po-
tem dopiero poszło dokonać zameldowania w nowym miejscu, w „nowym” urzędzie – in-
formuje
Beata Chowaniec z ewidencji ludności Urzędu Gminy. - Jeśli obywatel
domaga się wymeldowania nie możemy co prawda odmówić, ale zdecydowana większość
przypadków to już automatyczne wymeldowania „drogą urzędową” po dokonanym zgło-
szeniu meldunkowym wyłącznie w nowym miejscu.
S.P.
Wydarzenia
Na Spiszu