background image
Na Spiszu nr 3 (84) 2012 r.
19
„Wielkie Spiskie Granie”
14 -15 lipca w Łapszach Niżnych już po raz piąty zagrało „Wielkie Spiskie Granie”.
8
i Józefa z Kacwina, Sołtysa Helenę i Ludwika z Łapszanki,
Radecką Renatę i Franciszka z Łapsz Niżnych, Bizub Marię
i Mieczysława z Łapsz Wyżnych, Kaszycką Zofię i Franciszka
z Niedzicy, Trybunię Helenę i Piotra z Niedzicy, Kaczmar-
czyk Agatę i Marka z Trybsza.
Program artystyczny realizowały zespoły regionalne
z Łapsz Wyżnych „MAŁE JEDLICKI” i „HAJDUKI”, Zespól
Regionalny z OSTURNI, Zespół „GÓRZANIE”.
W tej części programu przeprowadzono różne konkur-
sy i zabawy.
Biesiadę prowadził DJ – Wodzirej Salis.
Gospodarze zapewnili smaczny poczęstunek w postaci
JADŁA i NAPITKU.
Program zapowiadali i komentowali wydarzenia sce-
niczne: Magda Kałafut i Mieczysław Bizub.
Tekst i foto Franciszek PAYERHIN.
Impreza rozpoczęła się sobotnią dyskoteką prowadzo-
ną przez DJ Bryniu. Niedzielę rozpoczęto spiskim akcen-
tem, a to za sprawą zespołu regionalnego z Kacwina „By-
stry Potok”. W bajkowy i kolorowy świat dzieci mogliśmy
się przenieść podczas widowiska muzycznego pn. „Między
nami bobasami”, który rozbudził wyobraźnię nie tylko naj-
młodszych uczestników. Na scenie wystąpili finaliści kon-
kursu talentów oraz Orkiestra Dęta z Łapsz Niżnych. Dobry
nastój zapewnił kabaret „DNO”, ukazując rzeczywisty świat
w krzywym zwierciadle. Koncertowy wieczór rozpoczął ze-
spół folkowy Siklawa, który świetnie rozgrzał publiczność
do zabawy przed następnym zespołem. Jako drudzy zagrali
NO FROST – popowo-rockowy zespół, który swoją muzykę
opiera na znanych coverach. Gwiazdą tegorocznego koncer-
tu był zespół „Video”, muzyczne odkrycie ostatniego sezo-
nu. Na zakończenie zagrał,, Electric chair” prezentując go-
tyckiego rocka.
Wielkie Spiskie Granie wpisało się już na stałe w gminny
kalendarz imprez zyskując sobie coraz więcej sympatyków,
którzy dobrą energią wspierają to muzyczne wydarzenie.
tekst m.k, fot. J. Jamróz
Fakty
Na Spiszu