background image
Na Spiszu nr 4 (81) 2011 r.
12
W niedzielę 23 października
2011, jak co roku mieszkańcy Rze-
pisk z Grocholowego Potoku obcho-
dzili już IX Dzień Papieski pod patro-
natem Dyrekcji Szkoły Podstawowej
nr 2 im. Jana Pawła II w Rzepiskach
i Rady Pedagogicznej oraz Zgroma-
dzenia Księży Marianów. Uroczyste
obchody Dnia Papieskiego rozpoczę-
to od Mszy świętej dziękczynnej za
życie bł. Jana Pawła II
w Kościele pod
wezwaniem Matki Bożej Nieustającej
Pomocy w Rzepiskach sprawowanej
pod przewodnictwem księdza Rekto-
ra Zbigniewa Krochmala MIC z Zgro-
madzenia Księży Marianów. Wspólną
modlitwę uświetniła Kapela „Dziado-
nie”, Poczty sztandarowe Szkoły Pod-
stawowej w Rzepiskach oraz Ochot-
niczej Straży Pożarnej. W homilii Ks.
Jan Paweł II - człowiek modlitwy w Rzepiskach
„Całe jego życie było jedną wielką modlitwą, a kontemplacyjne życie nadawało sens jego działaniom”- ks. kard. Stanisław
Dziwisz, Sanktuarium Bł. Jana Pawła II w Kraków-Łagiewniki, 9 października 2011
W koncercie wykonano tak zna-
ne utwory, jak Georga Friedricha Ha-
endla z Messiah Oratorio – Comfort ye,
Every valley, And the glory, Johanna
Sebastiana Bacha – Suita Orkiestro-
wa nr 2 h-moll, BWV 1067: Ouverture,
Rondeau, Sarabande, BourréeI/II, Polo-
naise, Minuet, Badinerie oraz Kanta-
ta BWV 147, Herz und Mund und Tat
und Leben, cz. Jesus bleibet meine Freu-
de. W programie koncertu znalazły się
jeszcze utwory Georga Philippa Tele-
manna i Samuela Capricornusa.
Telemann – niemiecki kompozytor
epoki baroku, m.in. prowadził Operę
w Lipsku, był kapelmistrzem sasko-
polskich hrabiów Promnitz i na dwo-
rze w Eisenach, interesował się muzyką
polską przebywając w Pszczynie, Kra-
kowie, Żarach (Sorau), jej wątki znaj-
dziemy w tytułach i motywach Sonat
skrzypcowych, Suity polskiej. W Nie-
dzicy wykonano Concerto Polone in G.
Samuel Capricornus (faktycznie
Bockhorn) to czeski kompozytor, ka-
pelmistrz przy Trybunale Wirtembergii
w Stutgarcie. Jego utwór Jubilus Sancti Bernhardi, cz. Jesus in pace imperat w ra-
mach Musica Festiva 2011 jest wykonywany po raz pierwszy w Polsce. Koncert
zakończył się świetnie wykonaną arią Haendla Thou shall break them chór „Allelu-
jah!”, na życzenie bisowaną.
Muzyka w murach kościoła zabrzmiała dostojnie. Jej kameralność współgra-
ła z wystrojem wnętrza świątyni, rokoko cechuje przecież lekkość proporcji, de-
koracyjność, wyrafinowanie smaku i właśnie kameralność. Koncert przyjęty zo-
stał owacją na stojąco, co na pewno zadowoliło mecenasów projektu i instytucje
wspierające.
RYSZARD M. REMISZEWSKI
Fot. Ryszard M. Remiszewski
Fakty
Na Spiszu