background image
Na Spiszu nr 4 (81) 2011 r.
3
Materiał SponSorowany
SPIS TREŚCI:
Folklor i Fakty Na Spiszu
Drugi Dzień Bożego Narodzenia - św. Szczepana
w tradycji ludowej Spiszaków ............................................4
Kolędowanie … ......................................................................4
Konkurs szopek Betlejymek 2011 ............................................6
Konkurs wiedzy o Spiszu .........................................................7
Kotelnica Białczańska! Reszta do Bani .....................................8
Dziwna natura rzeki Białki ........................................................9
Obchody 105-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej
w Niedzicy .......................................................................10
Święto Matki Boskiej Częstochowskiej Królowej Polski
w Łapszance ....................................................................11
Musica Festiva w Niedzicy ....................................................11
Jan Paweł II - człowiek modlitwy w Rzepiskach .....................12
Zmarł Jan Marian Kacwin ......................................................14
Ferdynand Machay Wielki .....................................................15
Ludzie Na Spiszu
Poszerzony CV (cz.3) ............................................................17
Dr Marian Gotkiewicz (1901-1972) .......................................22
Odznaczeni Krzyżem Zasługi .................................................23
Małe Projekty – wielkie korzyści społeczne dla regionu
Spisza i Podhala ..............................................................24
Obchody Jubileuszowe ..........................................................29
Albertynka z Kacwina .............................................................30
Miejsca Na Spiszu
Sala gimnastyczna w Kacwinie! .............................................31
Droga do Osturni ...................................................................32
Wolontariat Na Spiszu
Podsumowanie akcji „Łapszańskie pola nadziei – 2011” .......33
Finał „Szlachetnej paczki – 2011 w Łapszach Niżnych” .........34
Wielkie serca naszych piłkarzy ..............................................35
Na grobach zasłużonych Spiszaków ......................................35
ALIBI, na życie! ......................................................................36
„Świąteczna Akcja Charytatywna dla Chorych Dzieci
Naszej Gminy” .................................................................37
Do bursy na wykłady .............................................................37
Oświata Na Spiszu
Obchody 50-lecia szkolnictwa zawodowego w Niedzicy ........38
Złoty Jubileusz Szkoły Rolniczej w Niedzicy ..........................39
Sport i zdrowie Na Spiszu
Rajd Niepodległościowy Spisz 2011......................................40
Wycieczka Szlakiem Pierwszych Piastów ...............................41
Towarzyski mecz międzypaństwowy w piłce halowej .............42
Boża apteka ...........................................................................42
Ciekawy świat przyrody .........................................................43
Wydarzenia Na Spiszu
Trzydziesta Rocznica Stanu Wojennego w Polsce ..................44
Niezłomnym w słowie - gratulujemy ......................................45
Promocja książki o Spiszu prof. Tadeusza Trajdosa ...............46
Podtatrze - warto kupić, warto przeczytać ..............................46
Podhalanka na śpiskim weselu ..............................................47
Różne są wesela spiskie! .......................................................48
Madziary polskie ponownie w Małopolsce ............................48
Pasterze i owce w dóma zimują .............................................49
Decoupage ............................................................................50
Polana Sosny w Niedzicy zaprasza ........................................50
ZESPÓŁ REGIONALNY
„TRZY POTOKI” Z RZEPISK
Zespół regionalny „Trzy Potoki” działający przy
Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Rzepi-
skach w roku 2011 uczestniczył w projekcie ”Chroń-
my nasze dziedzictwo kulturowe”, współfinansowa-
ny ze środków Unii Europejskiej w ramach działania”
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W ramach projektu zostały zrealizowane następujące zadania: Ze-
brano i opisano tradycje i obrzędy górali spiskich, m.in. „Ogrywanie
mojek”, „Oświecanie Ducha”, „Święcenie hub w czasie Triduum Pas-
chalnego. 15 czerwca 2011 r. został zorganizowany dzień regional-
ny w szkole, na którym członkowie zespołu zaprezentowali historie
ziem Polskiego Spisza, osobliwości przyrodnicze i geograficzne, bu-
dowę geologiczną oraz podział kastralny Rzepisk, dzieje osadnictwa
oraz jego wpływ na kształtowanie się kultury górali spiskich. 23 paź-
dziernika odbył się IX Dzień Papieski, na którym zespół zaprezen-
tował melodie pieśni spiskich. 24 listopada br. miały miejsce posiady
z zespołem „Trzy Potoki”. Na spotkaniu tym dzieci przedstawiły tra-
dycje i obrzędy charakterystyczne dla miejscowości Rzepiska. Były to
m.in. tradycje związane z zielonymi świątkami: „Ogrywanie Mojek”,
„Oświecanie Ducha”, oraz „Święcenie hub” w czasie Triduum Paschal-
nego. Posiady z zespołem Trzy Potoki ubogacił prelekcją Julian Ko-
walczyk-regionalista, redaktor naczelny gazety Na Spiszu. Uczestnicy
prelekcji mogli wnikliwie przyglądnąć się „autentyczności „kultury gó-
rali spiskich.19 grudnia w budynku szkoły zespół przedstawił spektakl
„Na to Boze Norodzynie na Tyn Nowy Rok”, a 18 i 22 grudnia miało
miejsce kolędowanie z szopką wykonaną przez uczniów szkoły.
Za pozyskane z projektu fundusze zespół regionalny „Trzy Poto-
ki został doposażony w instrumenty muzyczne – skrzypce oraz strój
regionalny.
Folklor
Na Spiszu