background image
Na Spiszu nr 4 (81) 2011 r.
2
ZESPÓŁ REGIONALNY „TRZY POTOKI” Z RZEPISK
Kolędowanie na Spiszu
Folklor
Na Spiszu
Kolędnicy z Łapszanki
Kolędnicy z Łapsz Niżnych
Kolędnicy z Rzepisk
Kolędnicy z Lendaku
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt „Chrońmy nasze dziedzictwo kulturowe - cykl imprez przygotowanych przez zespół Trzy Potoki z Rzepisk”, którego celem jest promocja obszarów wiejskich,
kultywowanie i podtrzymywanie tradycji własnego regionu w tym ochrona najcenniejszych wartości rodzimej tradycji. Artykuł współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Instytucja Zarządzająca
PROW 2007 – 2013 i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi