background image
27
„Na Spiszu” nr 3-4 (76-77) 2010 r.
się Obłazowa
3
którą możemy obje-
chać łagodniejszym zboczem. Warto
zejść z roweru, wejść do skalnych ja-
skiń i pomoczyć ręce w zimnej Białce.
Zarówno na Obłazowej jak i sąsiedniej
skale Kramnicy wytyczono ok. 30 tras
wspinaczkowych.
W stronę Nowej Białej wyjeż-
dżamy leśną dróżką. Przy kościele
3 Obłazowa (670 m n.p.m.) – w jej jaskini ar-
cheolodzy natknęli się na ślady człowieka sprzed
30 tys. lat, wydobyto fragment palca ludzkiego,
zawieszkę z kła lisa polarnego, kości lwa jaskinio-
wego, a nawet bumerang, czyli oszlifowany kieł
mamuta o wadze 800 kg, jaskinia była domem
i być może świątynią człowieka paleolitu
Rodzaj trasy:
rowerowa
Trudność:
mało wymagająca
Długość:
ok. 20 km
Zalecany rower:
góral ze sprawnymi hamulcami
Jedziemy przez:
Nowa Biała – Krempachy
– Dursztyn
Na Spiszu podczas ostatnich wa-
kacji powstała nowa droga. Może nie 
dwupasmowa  ani  nie  wylana  nie-
mieckim asfaltem, ale za to bez ogra-
niczeń prędkości i z nawigacyjnymi 
strzałkami  zamiast  fotoradarów. 
Mowa o „skałkostradzie” – kamie-
nistej i pełnej uroku trasie dla dwóch 
kółek. Jeśli jesteś ich entuzjastą, a za 
oknem złota jesień, spakuj lornetkę 
i wskakuj na rower.
Naszym celem jest objechać pół-
nocno-zachodnią część ziemi spiskiej,
ze szczególnym uwzględnieniem jej
wapiennych strażników. Okazuje się,
że na równinnych brzegach Białki ktoś
porozrzucał po łąkach szpikulce popu-
larnie nazywane Skałkami. Są to m.in.:
Obłazowa, Kramnica, Borsukowa Ska-
ła czy Gęśle i Basy. Szosa między nimi
jest przejrzyście oznakowana i, co
może okazać się istotną informacją,
wyposażona w ławeczki piknikowe.
Wycieczkę po wapiennych atrak-
cjach Pienińskiego Pasa Skałkowego
zaczynamy ze skrzyżowania za mo-
stem w Trybszu. Wyruszamy niebie-
skim szlakiem do Nowej Białej i jesz-
cze w lesie odbijamy w lewo na polną
drogę, którą jedziemy do widocznych
w oddali zielonych „kopców”. Większy
z nich to Cisowa Skałka
1
- pierwszy
punkt do zdobycia. Wracamy do małe-
go potoku Czerwonka, a następnie je-
dziemy inną terenową szosą z wylotem
na główną drogę. Wyjeżdżamy niemal
na wprost parkingu przy Rezerwacie 
Przełom Białki
2
. Bliżej drogi wznosi
1 Cisowa Skałka (685 m n.p.m.) – wapienna
skała o łagodnych zboczach, miejsce wspinaczek,
ale w ostatnim czasie raj dla motocrossów, które
niszczą naturalną roślinność naskalną
2 Rezerwat Przełom Białki – teren, gdzie rwąca
Białka przeciska się między wapiennymi skała-
mi: Kramnicą i Obłazową, jest miejscem kąpieli
i wspinaczek, nagrywano tu też odcinki sławnego
serialu „Janosik”, sceny do filmu „Karol, czło-
wiek, który został papieżem”, ostatnio przełom
grał w polsatowskich „Szpilkach na Giewoncie”
Spiskie skałki z perspektywy
siodełka rowerowego