background image
„Na Spiszu” nr 3-4 (76-77) 2010 r.
14
Słońce, upał, muzyka
czyli Parada Orkiestr Dętych Gminy Łapsze Niżne 
w dniu 22 sierpnia 2010r.
W niedzielne sierpniowe popołudnie, gdy z nieba lał się
żar, a gorące promienie słońca odbijały się od tafli Jeziora
Czorsztyńskiego odbył się koncert Orkiestr Dętych. Słonecz-
na pogoda zgromadziła wiele osób. Koncert rozpoczął się
pod zamkiem Dunajec, skąd Orkiestry Dęte przy dźwiękach
muzyki przemaszerowały na koronę zapory w Niedzicy.
Zgromadzona publiczność obok klasycznych melodii
marszy, walców, polek mogła też posłuchać muzyki roz-
rywkowej m.in. Michaela Jacksona, ,,Riwers of Babilon”,
czy „Jozina z Bazin”. Taką dawkę wrażeń zapewniły Orkie-
stry Dęte z Łapsz Wyżnych, Łapsz Niżnych, Młodzieżowa
Orkiestra Dęta z Kacwina oraz Wiejska Orkiestra z Kacwi-
na. Jako ostania wystąpiła Orkiestra Dęta z zaprzyjaźnionej
Gminy Gniewino, której towarzyszyła grupa mażoretek. Na
zakończenie koncertu wspólnie zagrały Orkiestry z Łapsz
Niżnych oraz Gniewina.
Impreza cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno
wśród mieszkańców regionu jak i turystów. Organizatora-
mi Parady Orkiestr Dętych był: Gminny Ośrodek Kultury
w Niedzicy, Gmina Łapsze Niżne oraz Zespół Elektrowni
Wodnych Niedzica S.A.
/mś/
Milaniak – dyrektor GOK-u. Uroczystą mszę św. celebro-
wał proboszcz ks. Ludwik Węgrzyn. Konferansjerką zaj-
mowała się Pani Zofia Zygmund i Pan Tomasz Markowicz,
którzy w sposób sympatyczny i humorystyczny zachęcali
wszystkich do włączenia się do zabawy. Niebagatelną rolę
w organizację imprezy wniosły kolejne organizacje tj. Rada
Rodziców z przewodniczącą Małgorzatą Milaniak, Koło Go-
spodyń Wiejskich z Panią Marią Iglar na czele, Ochotnicza
Straż Pożarna z prezesem Józefem Prelichem i komendan-
tem Stanisławem Pisarczykiem, orkiestra dęta z kapelmi-
strzem Stanisławem Wojtaszkiem. Wreszcie podziękować
należy wszystkim osobom anonimowym reprezentującym
organizacje działające w sołectwie Frydman na czele z soł-
tysem Panem Józefem Prelichem.
P.W.
„Pola Nadziei”
w łapszańskim gimnazjum
10 października mszą świętą w kościele Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Nowym Targu zainaugurowano ogól-
nopolską akcję „Pola nadziei”, której celem jest kwestowa-
nie na rzecz pacjentów polskich hospicjów cierpiących na
nowotwory. Ofiarodawcy otrzymują cebulki żonkili, które
na świecie są znakiem nadziei.
Nowotarska akcja zorganizowana została prze Fun-
dację im. Adama Worwy i do współpracy właśnie z tą
fundacją, a tym samym do żonkilowej akcji włączyło się
łapszańskie gimnazjum, gdzie w kweście na wyżej wymie-
niony cel zebrano 822 zł i 37 gr., a rozprowadzono łącznie
400 cebulek żonkili. Z tego aż 81 zasadzono przed szkołą.
Wszystkim ofiarodawcom: uczniom, rodzicom i nauczycie-
lom serdecznie dziękujemy. W szkole odbyło się też spo-
tkanie młodzieży z przedstawicielem fundacji Panią Ewą
Hubner, która opowiedziała uczniom o podjętych przez tą
organizację działaniach i celach, z których najważniejszym
jest stworzenie w Nowym Targu hospicjum stacjonarnego
dla nieuleczalnie chorych, takiego jakie działa w wielu pol-
skich miastach.
Żonkile posadzone teraz zakwitną wiosną po zimie,
i mają być znakiem, że śmierć jest częścią ludzkiego życia
i nadzieją wbrew wszystkiemu, że życie to trwa dalej … …
mimo śmierci …
k.b.
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG