background image
„Na Spiszu” nr 3-4 (76-77) 2010 r.
6
Dzieci i młodzież na 90-lecie
powrotu Spisza do Polski
Dzieci z ,,zerówki '' oraz z klas I-III we Frydmanie wykonały wiele pięknych
prac na konkurs pt: "90 ROCZNICA PRZYŁĄCZENIA SPISZA DO POLSKI".
Ponieważ prace były wyjątkowe,
szkolne jury miało bardzo trudne zada-
nie w wyłonieniu 5 prac z każdej grupy
wiekowej.
Prace wysyłane na konkurs:
,,Zerówka'': 1.Dwornicka Be-
ata - ,,Kościół we Frydmanie'' - pra-
ca przestrzenna; 2.Jurgowska Karoli-
na - ,,Zamek w Niedzicy'' - malarstwo
na papierze; 3.Kutarnia Ewa - ,,Kościół
we Frydmanie'' - szkic ołówkiem; 4.Ku-
tarnia Piotr - ,,90 ROCZNICA PRZYŁĄCZENIA SPISZA DO POLSKI'' - praca na
płótnie; 5.Olcoń Justyna - ,,Kasztel we Frydmanie'' - malarstwo na papierze.
Klasy I-III: 1.Jurgowska Marta
kl.II - strój spiski- malarstwo na de-
sce; 2.Rusnarczyk Paweł kl.II - Piękno
spiskie ziemi - colage; 3.Żołądek Alek-
sandra kl.II - strój spiski - praca prze-
strzenna; 4.Brzyżek Lena kl.III - Polski
spisz - malarstwo na papierze; 5.Kutar-
nia Bartosz kl.III - Piwnice - makieta.
Ponadto prace na konkurs
wykonali:
,,Zerówka'': 1.Domijan Agniesz-
ka; 2.Kopytko Marcin; 3.Pawlik Aleksandra; 4.Tynus Radosław; 5.Wydrych
Szymon.
Kl. I-III: 1.Kawa Maciej kl.I; 2.Bizub Marzena kl.II; 3.Tomas Karolina kl.II
Dziękujemy za wzięcie udziału i życzymy wygranych w kolejnym etapie kon-
kursu. Wyniku konkursu opublikowano na stronie internetowej szkoły. Gratulu-
jemy wspaniałych pomysłów!
Zdjęcia przedstawiają prace dzieci z całego Spisza
Dunajczan Anna, Niedzica
Dziewoński Stanisław- Kraków
Figiel Stanisław- Kraków
FIRMA „KRUSZGEO”
Gminne Zrzeszenie LZS
Górka
Józef- Jurgów
Haber Wendelin
Haniaczyk Andrzej- Zakopane
Iwanczak Józef- Niedzica
Kamocki Janusz- Kraków
Kapołka Antoni
Kasztelan Hubert (ojciec)- Czarna Góra
Kikla Marian- Czarna Góra
Koło Gospodyń Wiejskich
(p. Bratkowska)- Dursztyn
Kowalczyk Julian- Łapsze Niżne
Kowalczyk Ludmiła i Władysław - Łapsze
Niżne
Krakowski Władysław- Kraków
Łukasz Zofia- Krempach
Łukuś Elżbieta- Niedzica
Madeja Andrzej – Rzepiska
Magiera Antoni- Kacwin
Miśkowicz Julia- Trybsz
Noworolski Jan- Frydman
Orkiestra Dęta –Łapsze Niżne
Payerhin Franciszek- Łapsze Wyżne
Pitek Andrzej- Frydman
Plucińska – Piksa Jadwiga,
Płachta Maciej- Trybsz
Powiatowy Zarząd Dróg
Pukański
Marian- Niedzica
Rataj Jan- Kacwin
Remiszewski Ryszard- Gliwice
Roszkowski Jerzy- Zakopane
Rusnak Andrzej- Rzepiska.
Sambor Piotr- Zakopane
Skawiński Marek- Bukowno
Skorupa Andrzej- Kraków
Skotnicki Mariusz ksiądz- Łapsze Niżne
Sołtys Stanisława- Dursztyn
Sordyl Celina- Nowy Targ
Stowarzyszenie Historyków Sztuki
Szydlak
Franciszek- Niedzica Z.
Trajdos Tadeusz- Warszawa
Tybor Edward- Jurgów
Wanat Marian Ksiądz- Niedzica
Waniczek Maria- Niedzica
Węgrzyn Ludwik ksiądz- Frydman
Wojewoda Małopolski
Wójcik
Zofia- Frydman
Zarząd Oddziału OSP RP- Łapsze Niżne
Zarząd Powiatu Nowotarskiego
Zarząd Województwa
Małopolskiego
Związek Podhalan w Polsce
Związek Polskiego Spisza,
Żołądek
Karol- Frydman
Foto: Jan Budz