background image
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Szczegóły s. 4
Szczegóły na str. 8

Nr 3-4 (76-77)
ROK 2010
ISSN 1234-2262
Cena: 4,00 zł
Pismo
Z
WI¥ZKU
P
OL SKIE GO
S
PI SZA
• Czarna Góra • Dursztyn • Falsztyn • Frydman • Jurgów • Kacwin • Krempachy • £apszanka •
• £apsze Ni¿ne • £apsze Wy¿ne • Niedzica • Niedzica-Zamek • Nowa Bia³a • Rzepiska • Trybsz •
Rajd
Niepodległościowy
Dzień ProDuktu
LokaLnego SrSio,
s. 50
Promocja pastorałek
i aukcja szopek,
s. 34
ukazała się
płyta CD
z kolędami
ze Spisza
szczegóły na str. 34
90 lat
powrotu
Spisza i Orawy
do Polski