background image
„Na Spiszu” nr 2 (75) 2010 r.
24
Akademii Medycznej w Białymstoku. Tu wystawiona była
trumna ze zwłokami marszałka sejmu, ofiary tragedii koło
Katynia - posła Putry. Mieliśmy okazję oddać hołd tragicz-
nie zmarłemu.
12. Supraśl – prawosławny klasztor
13. Bohoniki – meczet tatarski (z powodu braku pienię-
dzy w czasie walki pod Wiedniem Sobieski osiedlił Tata-
rów w Bohonikach).
14. Różany Stok – niewielka wieś na Wysoczyźnie
Bielskiej w dolinie Sidry dominuje na wzgórzu jeden z naj-
piękniejszych kościołów polskich o wystroju rokokowym.
W tej świątyni znajduje się obraz – wizerunek Matki Boskiej
słynącej Łaskami ujmujący dobrocią. Koronacja odbyła się
21- 06-1981 przez Fr. Kar. Macharskiego.
15. Suchowola – w stojącym przy rynku kościele św.
Piotra i Pawła, znajduje się pomnik bł. Ks. Jerzego Po-
piełuszki, a w samym mieście również izba pamięci. Tu
J. Popiełuszko uczęszczał do szkoły podstawowej, a po-
tem średniej. Obecnie znajduje się tu kościół parafialny ks.
Popiełuszki.
16. Studzieniczna - Sanktuarium MB Studzienicznej
słynącej łaskami, położonej nad jeziorem Studzienicznym.
W 1999 roku Jan Paweł II odwiedził podczas przedostatniej
pielgrzymki do Polski.
17. Sejny - Na Pojezierzu Suwalskim leży miasto Sejny.
Jeziora przyciągają w te strony turystów, jednak najwięk-
szym skarbem tej ziemi, jakby jej sercem jest dawna Kate-
dra biskupia z kaplicą, gdzie znajduje się jedno z najciekaw-
szych arcydzieł sztuki gotyckiej - łaskami słynąca figura M.
B. Sejneńskiej ukrywająca w sobie Tajemnicę Trójcy Prze-
najświętszej. Rzeźba o wysokości 117 cm przedstawia Ma-
donnę siedzącą na tronie w czasie najazdu szwedzkiego na
Polskę tylko kościół w Sejnach ocalał z wojennej pożogi,
chociaż całe miasto było zniszczone przez walki i pożary.
W czwartym dniu naszej pielgrzymki w godzinach
przedpołudniowych dotarliśmy na Litwę. Powitała nas
piękna pogoda. Litwa położona nad Bałtykiem - kraj nizin-
ny. Ludność 3.6 mln mieszkańców. Jak na Europę gęstość
zaludnienia mała 57 osób na 1 km 2. Dominującą religią
jest katolicyzm. Waluta 1 lit, który dzieli się na 100 centów.
Ceny w litewskich sklepach zbliżone są do polskich. Naj-
większe skupiska mniejszości polskiej znajdują się w połu-
dniowo - wschodniej Litwie. W samym Wilnie Polacy to
1/5 mieszkańców. Na Litwie niemało jest szkół z polskim
językiem wykładowym. Polacy biorą udział w życiu spo-
łeczno - politycznym kraju, starają się podtrzymywać kul-
turę i oświatę polską. Działa tam wiele zespołów ludowych.
Jeden z nich gościł – odwiedził naszą szkołę podstawową.