background image
„Na Spiszu” nr 2 (75) 2010 r.
18
stypę (pogrzebowiny) z plackami i winem. Nie udało mi się
ustalić, co się stało ze skrzypkami Józka. Może ktoś czytając
ten artykuł pomoże rozwiązać tę zagadkę. Szczątki Józka,
spoczywają na cmentarzu w Jurgowie w skromnej mogile.
Dla Józka Bryjki nie istniały żadne podziały - liczyła się
tylko śleboda i muzyka. Pomysł majowej imprezy trzech
kultur (podhalańskiej, spiskiej i romskiej) zrodził się w gło-
wie Macieja Kuchty artysty plastyka z Bukowiny Tatrzań-
skiej i Bartłomieja Koszarka znanego muzykanta i znaw-
cę folkloru, obecnego Dyrektora Bukowiańskiego Centrum
Kultury „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej, a wów-
czas Radnego Rady Gminy Bukowina Tatrzańska. Pomysł
spodobał się zarówno Wójtowi Józefowi Milanowi Modle,
jak i Radnym i dzięki temu, w roku 2003 odbyła się pierw-
sza majowa „Lindada” w Bukowinie Tatrzańskiej.
Termin „Lindady” nie jest przypadkowy i wiąże się
z naszymi świętami państwowymi: Świętem Flagi Pań-
stwowej 2-Maja lub Świętem Konstytucji 3-Maja.
W związku z tym Wójt Gminy na początku uroczystości
wygłasza okolicznościowe przemówienie nawiązujące do
pięknych tradycji naszej Ojczyzny, zaś młodzież szkolna
występuje z patriotycznym przedstawieniem. Co roku im-
preza odbywa się w innej miejscowości Gminy łącząc pięk-
ne tradycje mieszkańców Podhala, Spisza i mieszkających
pośród nich Romów. Talerz jest głównym motywem statu-
etki przyznawanej od roku 2004 osobie najbardziej zasłużo-
nej dla miejscowej kultury. Statuetka projektu Janusza Ję-
drzejowskiego wykładowcy w Państwowym Liceum Sztuk
Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem, odlana z brązu,
to motyw rozbitego lindadowskiego talerza, a rozchodzące
się trzy gryfy skrzypiec symbolizują trzy subkultury Gmi-
ny Bukowina Tatrzańska.
Laureatami tej prestiżowej nagrody w poszczególnych
latach byli:
- 2004 rok w Jurgowie prof. Stanisław Hodorowicz –
Rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej w Nowym Targu
- 2005 rok w Brzegach – Andrzej Gombos - artysta
rzeźbiarz z Jurgowa
- 2006 rok w Czarnej Górze – Franciszek Czernik - mu-
zykant z Brzegów
- 2007 rok w Leśnicy - Władysław Stefaniak - muzy-
kant z Leśnicy
- 2008 rok w Rzepiskach – Eugeniusz Wilczek – muzy-
kant z Bukowiny Tatrzańskiej
- 2009 rok w Białce Tatrzańskiej – Marian Chramiec –
artysta rzeźbiarz z Białki Tatrzańskiej
- 2010 rok w Czarnej Górze Zagórą – Helena Budz – po-
etka, długoletni kierownik zespołu regionalnego
Chociaż Józek Bryjka żył bardzo skromnie,
to jego muzyka i pamięć o Nim nigdy nie
zaginie.
Józef Górka