background image
„Na Spiszu” nr 2 (75) 2010 r.
14
W roku jubileuszowym 2000 odbył się Pierwszy Świa-
towy Zjazd Górali, a idea zakłada, aby co 10 lat świętować
umiłowanie do rodnej ziemi i solidarność ze swoją Ojcowi-
zną. Dziesięć lat temu na Spiszu miała miejsce pod niedzic-
kim zamkiem uroczysta Watra Spiska. Tegoroczny program
głównych uroczystości Światowego Zjazdu Górali skoncen-
trowany jest w okresie od 7 do 15 sierpnia 2010 roku. Wcze-
śniej zaplanowano między innymi czerwcowe poświęcenie
sztandaru w Ratułowie oraz lipcowe obchody 80-lecia od-
działu Związku Podhalan w Rabce -Zdroju.
Oficjalni goście i prezesi Związku Podhalan spotkają
się w pierwszą sobotę sierpnia w Niedźwiedziu i w Porę-
bie Wielkiej. Pod pomnikiem Władysława Orkana wygło-
szony zostanie manifest patriotyczny. W niedzielę 8 sierp-
nia zorganizowane zostaną "Spotkania na Holach". Będzie
to rodowe spotkanie górali polskich pod wspaniałym ha-
słem "W jedności siła" Z uwagi na szeroki teren Góralszczy-
zny okolicznościowe spotkania odbędą się w następujących
miejscach: Rusinowa Polana, Hala Gąsienicowa, Turbacz,
Hala Krupowa pod Babią Górą oraz Rajcza na Żywiecczyź-
nie. Serdecznie zapraszamy wszystkich górali spiskich na
Rusinową Polanę w Tatrach, co nie znaczy że zabraniamy
uczestnictwa w spotkaniu np. na Turbaczu.
Kilka dni później zaplanowano obrady plenerowe
w Domu Podhalan w Ludźmierzu, podczas których sfor-
mułowana zostanie odezwa - „Górale Polscy w działaniu
dla dobra ojcowizny i ojczyzny”. 15 sierpnia (odpust w pa-
rafii Matki Bożej Ludźmierskiej) odprawiona zostanie msza
święta w intencji wszystkich Górali. Po południu w Zakopa-
nem odbędzie się spotkanie towarzyskie wszystkich uczest-
ników II Światowego Zjazdu Górali.
II Światowemu Zjazdowi Górali towarzyszą inne uro-
czystości. - 18 lipca 80-lecie Oddziału Związku Podhalan
w Rabce- Zdroju, tydzień później zaplanowane były w Nie-
dzicy obchody 90-lecia powrotu Spisza i Orawy do Polski.
Niestety z uwagi na katastrofę pod Smoleńskiem i kalendarz
wyborów prezydenckich obchody te przeniesione będą na
listopad.
Na niedzickie spotkanie zaproszony został już kilka
miesięcy temu - Prezydent RP. Śp. Lech Kaczyński przyjął
zaproszenie. Mamy nadzieję, że nowowybrany prezydent
weźmie udział w tej uroczystości. Bez względu na wynik
wyborów prezydenckich i samorządowych wg wstępnych
uzgodnień organizatorzy mają zapewnione wsparcie samo-
rządu gminy Łapsze Niżne, a także liczą na uczestnictwo
innych gmin oraz władz powiatu nowotarskiego i tatrzań-
skiego, do którego należą spiskie wsie: Czarna Góra, Jurgów
i Rzepiska. Jubileusz 90 lecie powrotu Spisza i Orawy do
Polski organizowany jest wspólnie ze Związkiem Polskiego
Spisza, Towarzystwem Przyjaciół Orawy, Towarzystwem
Gimnastycznym „ Sokół – Gniazdo Zakopane” oraz Klubem
Hrabiego Zamojskiego z Zakopanego. (red)
Światowy Zjazd Górali 2010
Spotkanie organizacji regionalnych w Niedzicy z okazji podpisania porozumienia o współpracy.
Pierwszy z prawej: Wójt Gminy Łapsze Niżne Paweł Dziuban