background image
5
„Na Spiszu” nr 2 (75) 2010 r.
Jak uczciliśmy pamięć
o ofiarach tragedii koło Katynia?
Marsz Pamięci
13 kwietnia 2010 roku ulicami Krakowa przeszedł Marsz Pamięci w 70.
rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Wyruszono z Rynku Głównego w kierunku Krzy-
ża Katyńskiego pod Wawelem. Tam czekały rodziny ze Stowarzyszenia Ofiar
Katyńskich, a także uczniowie z małopolskich szkół i uczelni. Naszą szkołę re-
prezentował poczet sztandarowy w osobach dyrektora Juliana Kowalczyka i pań
Bogumiły Pirchały oraz Bożeny Fic. Wspólnie oddali hołd poległym w Katyniu
żołnierzom.
Msza szkolna za ofiary Katynia
15 kwietnia 2010 r. w Kaplicy Letniej Kościoła Parafialnego w Łapszach
Niżnych odprawiona została uroczysta msza święta za Ojczyznę. W nabożeństwie
wzięła udział młodzież i nauczyciele Ginmazjum z Łapszach Niżnych, którzy byli
organizatorami uroczystości. Nie zabrakło również uczniów i nauczycieli z na-
szej szkoły. Wszyscy wspólnie oddali hołd poległym w Katyniu w 1940r. oraz
ofiarom katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.
Msza żałobna
Związku Podhalan
za ofiary Katynia
18 kwietnia w Lipnicy Wielkiej
na Orawie zamiast zaplanowanego,
tradycyjnego święconego górali odby-
ła się msza żałobna z licznym udziałem
członków Związku Podhalan, pocztów
sztandarowych i zaproszonych gości
w tym także górali ze Spisza i Łapsz.
Modlono się za ofiary tragedii katyń-
skiej, z kwietnia bieżącego roku i tej
sprzed 70 lat. Po przemarszu z kościoła
do lipnickiego domu kultury wszyscy
obecni mogli się wpisać do pamiątko-
wej kroniki. Jk
Czarna Góra
Na wielu domach i miejscach pu-
blicznych w dniach Żałoby Narodo-
wej zawisły flagi państwowe przy-
strojone kirem.
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGG