background image
Nr 2 (75)
ROK 2010
ISSN 1234-2262
Cena: 4,00 zł
Pismo
Z
WI¥ZKU
P
OL SKIE GO
S
PI SZA
• Czarna Góra • Dursztyn • Falsztyn • Frydman • Jurgów • Kacwin • Krempachy • £apszanka •
• £apsze Ni¿ne • £apsze Wy¿ne • Niedzica • Niedzica-Zamek • Nowa Bia³a • Rzepiska • Trybsz •
fot. Elżbieta Wadowska
fot. Jan Budz
fot. Jan Budz
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem
Euroregionu ,,Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013
Zapraszamy do Niedzicy
na
XV Śpiską Watrę
Program imprezy na str. 47
Katastrofa pod Smoleńskiem
- Pogrzeb w Krakowie
Iluzja i ołtarze błyszczące złotem
O kościołach Polskiego Spisza piszemy str. 28
Oczarowany Jurgowem
O Leonie Szkockim na str. 13
... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Fotorelacja str. 2
Kościółek w Trybszu