background image
3
„Na Spiszu” nr 2 (75) 2010 r.
nych, występ zespołu
20 maja
• bierzmowanie 40 młodych w kościele
p.w. św. Kwiryna w Łapszach Niżnych
• konkurs dorobku artystycznego w Gmi-
nie Łapsze Niżne
26 maja
• bierzmowanie 32 młodych w kościele
p.w. św. Bartłomieja w Niedzicy
• Dzień Matki
6 czerwca
• Międzynarodowy
Dzień
Dziecka
w Gminnym Ośrodku Kultury – pokaz
węży, akrobatyki sportowej, występ
grupy baletowej z Kacwina, zespołów
regionalnych, koncert zespołu „Autsaj-
der”
• finał spiskiego konkursu talentów
13 czerwca
• festyn szkolny w Łapszach Niżnych
z okazji 10 - lecia nadania szkole imie-
nia bł. ks. Józefa Stanka
• odpust w Trybszu ku czci św. Antonie-
go, który to zgubę zawsze odnajdzie
23 czerwca
• Dzień Ojca
24 czerwca
• bierzmowanie 15 osób w kościele p.w.
św. Jana Chrzciciela w Dursztynie
25 czerwca
• HURA - zakończenie roku szkolnego,
a tym samym powitanie wakacji
26-28 czerwca
• Uroczystości w X rocznicę śmierci
ks. prof. Józefa Tischnera, w których
uczestniczył zespół „Podhale grupa
spiska z Jurgowa”. Mottem obchodów
były słowa: Pokiel Gorce stojom i Du-
najec płynie, potel o Tischnerze pamięć
nie zaginie!
8 kwietnia
• szóstoklasiści piszą test,
będący przepustką do gim-
nazjum
10 kwietnia
• katastrofa samolotu prezy-
denckiego w Smoleńsku
12 kwietnia
• bierzmowanie 68 młodych
w kościele p.w. św. Seba-
stiana w Jurgowie
18 kwietnia
• pogrzeb prezydenckiej pary
w Bazylice Mariackiej
• złożenie trumien w Kryp-
cie pod Wieżą Srebrnych
Dzwonów na Wawelu
22 kwietnia
• bierzmowanie 32 młodych
w kościele p.w.św. Elżbiety
Węgierskiej w Trybszu
27-29 kwietnia
• gimnazjaliści piszą swo-
ją „małą maturę”, czyli trzy
egzaminy: humanistyczny,
przyrodniczy i z języka an-
gielskiego
2 maja
• Wielka Spiska Majówka przy
Gminnym Ośrodku Kultury
w Niedzicy, a dokładnie przed
sceną polową
• występy „Czardasza”, „Ma-
guranki” ze Spiskiej Starej Wsi,
„Zawaternika” z Gronia-Leśnicy,
zespołu tanecznego „Gama” i kapeli
rockowej „Ecru”
3 maja
• rocznica
uchwalenia konstytucji 3. maja
6 maja
• festiwal „Lindada” w Czarnej Górze –
tegoroczna statuetka powędrowała do
Heleny Budz za zasługi na polu kultury
regionalnej
15-16 maja
• Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturo-
wego tym razem na Spiszu
• Łapsze Wyżne: zwiedzanie kościoła
pw. św. Piotra i Pawła, wykład o rokoku
na Spiszu, prezentacja gwary spiskiej,
koncert orkiestry dętej i lokalnych ze-
społów
• Trybsz: zwiedzanie kościółka pw. św.
Elżbiety Węgierskiej, kuchnia regio-
nalna, wystawa rzeźb Andrzeja Plu-
ty, promocja książki „Trybsz. Kościół
drewniany”, warsztaty plastyczne dla
dzieci, wykład o magicznej polichromii,
inscenizacja o powstaniu trybskiego
kościółka
• Nowa Biała: zwiedzanie kościoła pw.
św. Katarzyny Aleksandryjskiej oraz
zabudowy wsi z rezerwatem „Przełom
Białki”, prezentacja strojów regional-
C
o
wydarzyło
się

na
s
piszu
?
zebrała Elżbieta Wadowska
SPIS TREŚCI:
Katyń – Smoleńsk
Smutek, żal i nadzieja .................................. 4
Jak uczciliśmy pamięć o ofiarach tragedii
koło Katynia? ....................................... 5
Znałem ofiary Smoleńska ............................ 7
18 kwietnia - pogrzeb prezydenta .................. 8
Z Listy Smoleńskiej – Janusz Kurtyka ........ 10
Reportaże, wywiady i wspomnienia
90 lat powrotu Spisza i Orawy do Polski .... 12
Oczarowany Jurgowem - Sylwetka Leona
Szkockiego .......................................... 13
Światowy Zjazd Górali 2010 ..................... 14
Z dedykacją dla Unii .................................. 15
40. rocznica śmierci „Grającego z talerza” ... 17
Spiszacy w obiektywie - Helena Budz ........... 19
Wspomnienia nauczyciela – emeryta
po latach .......................................... 20
Łapszanie na trasie polskich i litewskich
Sanktuariów ....................................... 23
20-lecie samorządności ............................ 26
Iluzja i ołtarze błyszczące złotem ............... 28
Skrzynia z kacwińskiej zakrystii - Z zapisków
archiwalnych ......................................... 29
Ślady historii żydowskiej w Łapszach
Niżnych .............................................. 31
Na początek Ogród Botaniczny, Kopalnia
Soli w Bochni ...................................... 32
Jeszcze o trybskim stroju kobiecym .......... 33
Z listów do redakcji .................................... 35
Ciekawy świat przyrody ............................. 36
Biblia według malarza Anonima z trybskiego
kościółka ............................................. 37
Jubileusz 100-lecia parafii Bukowina
Tatrzańska – ciekawa historia wsi
ze Spiszem w tle ! ................................. 39
Lista rankingowa wniosków
o dofinansowanie operacji .................... 42
Uczniowie z Krempach finalistami
XIV Ogólnopolskiego Konkursu
Historycznego .................................... 43
Rzeka Białka znowu postraszyła ................ 44
Na wesoło
„Miauu”, jak miłość! ................................ 45
SPISZ z przymrużeniem oka ..................... 46