background image
11
„Na Spiszu” nr 2 (75) 2010 r.
Pierwsza strona artykułu nt. Starostwa Spiskiego napisanego przez Janusza Kurtykę, znakomitego znawcę tematu
zamieszczonego w Terra Scepusiensis. Stan badań nad dziejami Spiszu, Lewocza-Wrocław, 2003