background image
15
„Na Spiszu” nr 2 (75) 2010 r.
Skoro tylko na Spiszu zawitała wiosna, Spiszacy wyszli
spod strzech, aby na świeżym powietrzu tańczyć, śpiewać
i degustować. Prócz tańców regionalnych na polowej scenie
królował taniec nowoczesny i ciężkie rockowe brzmienia.
W tym roku wiosenne harce przed Gminnym Ośrodkiem
Kultury przybrały miano „Majówki Europejskiej”.
- Europejska, bo ma na celu podnieść wiedzę o Unii
Europejskiej i organizowana jest ze Spiską Starą Wsią jako
partnerem zagranicznym – wyjaśnia pomysł Krystyna Mi-
laniak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Niedzicy.
Imprezę poprzedziły warsztaty o krajach UE i wystawa prac
najmłodszych Spiszaków zainteresowanych krajami wspól-
noty. Dzieci podczas majówki dowiedziały się, że flaga UE
ma 12 gwiazdek, a siedzibą parlamentu wcale nie jest Mo-
skwa, jak twierdziły niektóre maluchy, ale Bruksela.
Mimo deszczu atmosferę na scenie podgrzał niedzic-
ki zespół „Czardasz” i słowaccy goście z zespołu „Magu-
ranka.” Scenę zawojował też „Zawaternik” z Leśnicy-Gro-
nia, grupa rockowa „Ecru” oraz tancerze z nowotarskiego
zespołu „Gamma”. Receptą udanej majówki było połącze-
nie tradycji spiskiej z muzyką nowoczesną. – Dzięki takiej
mieszance każdy z odbiorców może znaleźć coś dla siebie,
a również każdy, kto ma ochotę może się u nas zaprezento-
wać – dodaje Krystyna Milaniak.
- Najbardziej lubię tańczyć do „Zabili Janicka”, bo to
niedawno wymyślony układ. A pomyłkę zawsze można roz-
ładować uśmiechem – mówi po występie Marysia Święty
z „Czardasza”, który zebrał najwięcej oklasków za efektow-
ne figury w kole. W trakcie obrotów chłopcy nosili partnerki
na splecionych rękach. – Gdyby ocenić trudność tych figur
w skali od 1 do 10,
to daję 10, chociaż
to był bardziej ta-
niec pod publicz-
ność – przyznaje
Maria Waniczek,
kierownik „Czar-
dasza”.
Zupeł-
nie inne wygiba-
sy zaprezentowali
uczniowie nowo-
tarskiego Zespo-
łu Szkół Ekono-
micznych. – Te
nastolatki
ćwi-
czą poza lekcjami,
a więc poświęcają
swój wolny czas.
Chodzi o to, aby
połknęli bakcy-
la i zrozumieli, że
poza szkołą można robić coś więcej – mówi Paweł Widur-
ski, instruktor tańca współczesnego.
Na zakończenie majówki wystąpili Tancerze Ognia En-
zonda z Kielc. Młodzi zachwycili publiczność niezwykłą
zręcznością. Podczas tańca wirowali koła ognia. Majówkę
współfinansował Europejski Fundusz Rozwoju Regionalne-
go, w ramach Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita
Polska - Republika Słowacka 2007 – 2013.
Elżbieta Wadowska
Tancerze Ognia Enzonda z Kielc
„Czardasz” z Niedzicy
Z dedykacją dla Unii