background image
23
„Na Spiszu” nr 2 (75) 2010 r.
W dniach 17- 24 kwietnia odbyła się wycieczko - piel-
grzymka Łapsze Niżne - Wilno. Uczestniczyło w niej 17
osób wraz z proboszczem M. Skotnickim oraz turystycznym
przewodnikiem p. A. Pietkiewiczem.
Program wycieczki był bardzo bogaty. Dla wielu z nas
był to pierwszy wyjazd na Litwę. Po mszy św. , którą od-
prawił proboszcz w intencji uczestników ruszyliśmy w dro-
gę. Podróżując po wschodniej Polsce zwiedziliśmy wiele
kościołów.
Oto niektóre z nich:
1. Szczepanów, gdzie urodził się św. Stanisław ze
Szczepanowa biskup i męczennik. Został zabity podczas
mszy św., którą odprawiał 11 kwietnia 1079 r. w kościele
św. Michała na Skarpie.
2. Wał - Ruda koło Brzeska. Tu urodziła się błogo-
sławiona Karolina Kózka. W sierpniu 1914 r. wybuchła
I wojna światowa. Do domu Kózków wpadł żołnierz, przed
którym 16 letnia Karolina uciekła do lasu chroniąc swą czy-
stość. Rozwścieczony sołdat zabił ją. W Zabawie jest Sank-
tuarium bł. Karoliny
3. Zalipie – sztuka zdobienia, malowania ścian w zalip-
skie motywy kwiatowe.
4. Wiślica – Bazylika Narodzenia NMP – ufundowana
przez Kazimierza Wielkiego. Tu zostały ogłoszone statuty
wiślickie – zbiór praw pisanych dla Małopolski.
5. Jabłeczna – położona na Równinie. Najmniejszym
obiektem zespołu klasztornego jest klasyczna cerkiew p.w.
Onufrego. Na sklepieniu i ścianach charakterystyczne freski
przedstawiające świętych kościoła wschodniego.
6. Kodeń – Sanktuarium Królowej Podlasia. Znajduje
się tu cudowny obraz MB Kodeńskiej. W pobliżu Sanktu-
arium jest Kalwaria Kodeńska.
Łapszanie na trasie polskich
i litewskich Sanktuariów
7. Kostomłoty – wieś na Podlasiu leży na Równinie
Kodeńskiej. Parafia Unicka – p.w. św. Męczennika Niki-
ty – parafia grecko – katolicka. Jedyna w Europie parafia
grecko – katolicka obrządku bizantyjsko – słowiańskiego
(neounicka).
8. Pratulin n. Bugiem – Sanktuarium Męczenni-
ków Podlaskich. Tu znajdują się relikwie zamordowanych
w obronie wiary w 1884 roku.
9. Grabarka – koło Siemiatycz. Jest najważniejszym
miejscem kultu religijnego dla wyznawców prawosławia.
Pielgrzymi przynoszą krzyże, z którymi zanim je ustawią na
górze trzykrotnie na kolanach okrążają świątynie.
10. Hodyszewo – na Podlasiu Sanktuarium MB Hody-
szewskiej zwanej „Jasną Górą Podlasia”.
11. Białystok – kościół św. Rocha – jeden z pierwszych
modernistycznych kościołów w Europie - wotum za odzy-
skaną przez Polskę niepodległość w 1918 roku.
Pałac Branickich - jedna z najlepiej zachowanych re-
zydencji magnackich. Po odbudowie przekazano go