background image
„Na Spiszu” nr 1 (74) 2010 r.
32
Przigotuwanie:
W Wielki Piontek trza ucu-
chać krzon na tarle. Nastymp-
nie do gorka wsypać śliwki, do-
dać utarty krzon, cukier i zaloć
to wśićko wodom. Kied to za-
wre trza odstawić z pieca, zeby
ochłodło.
Na pamiontke, ze Panu Jezu-
sowi na krzyzu podano ocet, pije sie z krzonu napoj w Wiel-
kom Sobote. Natomiast w Wielkanoc na obiad je się zupe
z krzonu. Na talorek trza pokroić świynconom sołdrzyne,
jojka i kiełboske i zaloć krzanowom wodom. Je sie tom
wielkanocnom zupe na zimno. W wielu jesce domaf Śpiso-
cy utrzymują tom tradycje!
Elżbieta Łukuś
Składniki:
5 korzyni krzonu
kilo susonyf śliwek
Poł kila cukru
5 litrof wody
Krzon na Wielkanoc
Idze se na dziynnik TVP to uwidzis kielo darmozjadów na
świecie, a sićka pchajóm sie na Zachód, bo tam duze zapo-
mogi, co ik socjał naziwajóm….
- Socjalizm to my juz Jundruś mieli. Nie bocis jak stryk
Kuba klón koniowi, kie nie fioł cióngnóć. Bic urwoł i po-
łómoł bicowisko. Pamiyntos jak dar sie przi skole na kónia
wniebogłosi: Ty skur…sinie komunisto!
- Dziś Franuś juzbyś tak kufy na kónia nie ozdziawiół.
Zaroz by ci kumorkóm filmik zrobiyli do Internetu. Za znyn-
canie sie na biydnym stworzyniym miołbyś jedyn sónd, a za
obraze lewyj stróny scyny politycnyj drugi, i jesce byś mu-
sioł publicznie przeprosić kónia, ześ mu tak naublizoł.
- Wiys co Jyndrek, ty to mos głowe nie od parady…
-Jo ci Franek dobrze radzym. Spolze tyn bic i nie bij
wiynci kónia, bo mozes mieć kłopoty dwojakie. Po piyrse
koń sie zdenerwuje i cie kiedy kopnie, a po drugie nie nazi-
woj go Mały. Niykze bedzie Kaśton, niygze bedzie Gniady,
abo Mirek. Bo kie fto usłysi ze bijes Małego, to naprowde
hańba wstyd!
- Dobrze Jyndruś, takiś móndry, a dzie sie podziała two-
ja Jagoda. Jesce w jesieni sła na sómpos. Przeciezek nie
ślepy, widziołek jak zawiyrołeś jałówke przed zimóm do
sopy.
- No prowda. Ale Jagoda zbujacyła sie w jesieni i trza
jóm było na miyso dać. Ludzie tyz musóm cosi jeś.
- O hej! Ale kie sie dowiedzóm organizacje, te od sek-
su, jako to sie u ciebie „inksóm miłoś” traktuje, to pudzies
siedzieć! Przi okazji bes mioł śledztwo co sie stało z kurami
i kackami, nei z twojóm świnióm.
- Kury i kacki juz przed wiesnóm łońskiego roku baba
pozabijała, bo skoda zdrowego miysa, a przecie wiys jak
ozwlekli z Chin tóm ptosiom grype po Europie. Tego roku
przed Godami zakłuli my macióre, ale przisambogu niepro-
śno była, choć woziylii my jóm dwa razi do kiernoza…
- Aha. A moze ciganis!
- Nie aha, ino AH1N1, chodziło o tóm świńskóm gry-
pe. Scypiónek nie było, to sie nie dziwuj, ze my sie z babóm
zestrochali. A tak po prowdzie ni ma juz hasnu na prosiyn-
tak. Jarmak w mieście zlikwiduwali, euro w dół posło – ani
nasi nie kupujóm, ani Słowiokóm nie opłaci sie sprowodzać
polskie świnie. A miyso wagónami wiezóm nóm z Chin, bo
tam w cynie ino kury i scury.
- No to teroz co bes robiół całe lato - jysiyń?
-Idóm wybory, chłopie, takik jak jo, sićka potrzebujóm.
Z moim rozumym mozym być kandydatym, mozym prowa-
dzić kampanie wyborcóm kandydatowi, ino trzeba dobrze
wybrać!
- Ale to juz od ciebie nie zolezi, ino od ludzi.
-Aleś ty głupi, Franuś. Jo musym wygrać, abo wybrać
takiego, co wygro ! Jak jo wygróm, to dóm robote i ba-
bie, i dzieciom i tobie jak sie poscyńści. A jak mój kandy-
dat wygro to bem jego sekretorzym, abo i kierowcóm. Bem
se chłopce jeździół ś nim limuzynóm po świecie. Nocuwoł
w apartamyntak, a w hotelowyj restauracji bedym przebiy-
roł w jedzeniu. I na co mi gazduwać ?
- Jyndrek osotoj sie, polityka kur… cie zepsuje! Nie wi-
dzis ze polityci to same świnie?
- No dobrze Franuś, godajóm ze polityka zesła do koryt-
ka. Zrejóm, ryjóm i kombinujóm jakby tu drugiego wyhu-
kać! A jo ci powiym ze i tak sićkim świńskie miysio nolepi
smakuje. Tymu jo wybierym se młodóm świnke, ale zyrnóm
coby sie dobrze chowała, ino diecie. Ze starym wieprzkiem
ciasno cłowiekowi, ryj mo długi i od kajfosa (kasty) odga-
nio, lewiznóm sie nie podzieli...
Tu wiycie zaniemówiółek. Miołek go za waryjota, a ón
lepi wiy jak bez roboty ustawić się przi złobie. Mój Mały tyz
wycuł ze cas na zmiany i norymnie skrynciół dyślym w lewo
tak ostro, ze wyłómoł ozwore. Ale nie wziónek na niego
bica, ino z podziwym dumołek o naukak mojego spólnika.
- Niyk to ślak trafi, Jyndrek. Nie wiydziołek, ze dziś sić-
ko jes politykóm.
Jan Budz – Czarna Góra
Humor ze Spiskich Zeszytów:
Grecy wynaleźli takie koło, które teraz jest we
wszystkich samochodach.
Koń trojański to oznacza, że trzeba pracować jak
koń, czyli nic nie robić.
Sejm walny – był to sejm taki, że był wolny od
kobiet.
- Kim był Mikołaj Trąba?
- Pierwszy Trąbalski
- Co wynalazł człowiek pierwotny? – pyta na-
uczyciel demonstrując pocieranie dłoni
- Dojenie krowy – odpowiada uczeń
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG