background image
„Na Spiszu” nr 1 (74) 2010 r.
38
Ks. Gryglak Andrzej Zygmunt, ur. 1916 r. syn Jana
i Katarzyny Biziak.
Ks. Józef Brynczka syn Józefa i Józefy z domu Ple-
wa, prawnuk Jana Gryglaka- brata ks. Józefa, urodzony we
Frydmanie.
Ks. Krzysik Ludwik (wujek Marysi żony M. Bizuba,
spoczywa na cmentarzu w Ł. Wyżnych)
Ks. Sołtys Ludwik Antoni,
Ks. Malinaj Wincenty, syn Walentego i Marii z domu
Majerczak (od Hajcego).
Siostra Witalisa- Anna Gryglak, córka Michała Gry-
glaka od Sumola.
Ks. Cyran Adam – praprawnuk Michała Gryglaka od
Sumola. Do nowicjatu wstąpił w 2008 roku.
Ks. Radecki - USA
Ks. Szwarc Jerzy - proboszcz w Czechach
Justyna Kowalczyk po olimpijskich medalach i zwycię-
stwie w Pucharze Świata wyrosła na najbardziej znaną obok
Adama Małysza polską gwiazdę sportu. Media rozpisywa-
ły się o jej ko-
leżance z Nor-
wegii Marit
Bjergen, która
pod pozorem
astmy zażywa
leki sprzyja-
jące większej
wydolności or-
ganizmu. Po-
mimo astmy
nie świszczy,
nie charczy
na mecie, czy-
li płuca ma na
medal. W bie-
gu na 30 km nie decydowała już tylko wydolność, ale także
taktyka i zawziętość do ostatniego metra. Polka pokazała,
że pomimo wszystko można wygrać.
Nieszczęśliwy upadek na olimpiadzie w Vanco-
uver przerwał tegoroczne występy drugiej rywalki Pe-
try Majdić. W ubiegłym sezonie Słowenka do końca
walczyła z naszą zawodniczką o triumf w klasyfikacji
generalnej Pucharu Świata, w tym obie także nieraz bie-
gły ramię w ramię to obok Justyny Kowalczyk jedna
G
AZETA
Z
WI¥ZKU
P
OL SKIE GO
S
PI SZA
Redaguje zespó³: Jan Budz, Julian Kowalczyk (redaktor naczelny), El¿bieta £ukuœ, Beata Magiera, Franciszek Payerhin,
Marian Pukañski, El¿bieta Wadowska, Natalia Ziemba (sekretariat).
Adres do korespondencji: 34-442 £apsze Ni¿ne, ul. D³uga 125, tel.: 18 265 93 16, e-mail: naspiszu@interia.pl
Wydawca: Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku Polskiego Spisza, Sk³ad komputerowy i druk: Drukarnia „MK” s.c., 34-400 Nowy Targ,
ul. Waksmundzka 63, tel.: 18 266 48 52, www.drukarniaMK.pl; e-mail: zlecenia@drukarniaMK.pl; mksc@o2.pl
z najlepszych biegaczek narciarskich świata. Majdić zdra-
dza, że kiedy przemierza się trasę w towarzystwie Kowal-
czyk, można nasłuchać się różnych nieciekawych odgłosów.
- Biegniesz obok niej, słyszysz jak sapie, charczy, wręcz rzę-
zi i jesteś pewna, że ona za pięć metrów musi się przewró-
cić - opowiada Majdić w rozmowie z „Super Expressem”.
- Tymczasem ona tak biegnie kolejnych pięć kilometrów
i z reguły wygrywa. To niesamowite! - uważa Słowenka.
30-letnia biegaczka z Ljubljany najbardziej ceni Polkę
za to, że ta nigdy nie odpuszcza. - Zawsze przesuwa grani-
cę swoich możliwości. Gdyby wszystkie zawodniczki były tak
zawzięte jak Kowalczyk, to ktoś by chyba w końcu umarł na
trasie - mówi „Super Expressowi” Majdić. Ciekawe czy wie,
że zawziętość to typowa cecha polskich górali?
Same biegi narciarskie powinny stać się atrakcja tury-
styczną i sportową Polskiego Spisza. Zwracają na to uwagę
turyści odwiedzający stacje narciarskie położone na podha-
lańskich i spiskich wierchach w dolinie Białki. Z Czarnej
Góry, Rzepisk i Jurgowa mogłyby być wytyczone w stronę
Kacwina i Niedzicy wspaniałe szlaki biegowe. Z kolei nasz
działacz Janusz Haniaczyk oraz Wojciech Szatkowski z Mu-
zeum Tatrzańskiego w Zakopanem zwracają na uwagę na
ogromny potencjał naszego terenu jak chodzi o zimową tu-
rystykę wędrowną, tzw. skitu ring. W tym aspekcie istotną
sprawą jest uruchomienie tras na pozostałe tereny pod Ma-
gurą Spiską, a zwłaszcza w rejon Osturni i Frankowej.
Żródło:WP.PL/Super Express, JB
Prawdopodobnie pochodzili z parafii Łapsze Wyżne:
Ks. Marcinowski Jan Piotr, prob. W Liptowie, kano-
nik w Spiskiej Kapitule.
Ks. Dwornicki Mikołaj, proboszcz w Jurgowie.
Ks. Dwornicki Paweł, proboszcz w Kroczycach, Relo-
wie i Łapszach Wyżnych.
Ks. Faltin Tyburt, franciszkanin na Węgrzech, ur. Oko-
ło 1745 (55) r.
Ks. Lorencowicz Jan (być może z Łapsz Wyżnych albo
z Krempach), wyświęcony w 1778 r.
Ks. Maciaszowski Jan lub Witalis, (ur. Między 1650-
65), kanonik w Spiskiej Kapitule 1695-1727.
Ks. Pluciński Adam z Jurgowa, chrzci w Łapszach Wy-
żnych w 1745 roku.
Opracowanie Julian Kowalczyk
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Wielki sport i jego kuchnia