background image
„Na Spiszu” nr 1 (74) 2010 r.
44
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
ŁAPSZAŃSKIE MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ
Spotkanie opłatkowe Górali w orawskiej Półgórze na Słowacji
– 24.01.2010 r.