background image
21
„Na Spiszu” nr 1 (74) 2010 r.
wspólne spotkania młodzieży, konkursy, zawody i wyciecz-
ki. Mówiło się zawsze, że dzieci z Sierockiego były lepsze
z matematyki, a zębiańskie z języka polskiego.
W 1939 roku Weronika poślubiła młodego górala z Zębu,
Andrzeja Stopkę, absolwenta zakopiańskiej szkoły drzew-
nej. W 1941 roku urodził się im syn Andrzej. Po wojnie mąż
Weroniki ukończył zaocznie filię Politechniki Poznańskiej,
a następnie, również zaocznie, architekturę, która znajdowa-
ła się wówczas przy AGH. Wg. Jego projektu wzniesiono
wiele obiektów na Podhalu, między innymi także kościoły
i szkoły. W 1942 urodziła się Stopkom córka Aleksandra,
a w dwa lata później następna Zofia. Syn Andrzej po ojcu
przejął zawód architekta, a obydwie córki ukończyły stu-
dia pedagogiczne. W 1947 roku Stopkowie przenieśli się
do Waksmundu koło Nowego Targu. Andrzej senior prze-
jął posadę architekta powiatowego w „mieście”, a Weroni-
ka dalej pełnił swoje obowiązki nauczycielskie w tamtejszej
szkole, wciąż dokształcając się zawodowo. Ukończyła stu-
dium z filologii języka polskiego, pracowała w Powiatowym
Ośrodku Metodycznym, oraz pełniła funkcję powiatowego
instruktora ds. języka polskiego. Mijały następne lata, w su-
mie w zawodzie nauczycielskim przepracowała 61 lat, cały
czas ucząc na Podhalu. W 2002 roku zmarł mąż Weroniki
Andrzej Stopka. Ona mieszka wraz z córkami w ich wła-
snym domku w Nowym Targu.
Niedziela urodzinowa upłynęła na spotkaniu z rodziną,
przyjaciółmi i byłymi uczniami. Przybyli goście z Jurgo-
wa, Zębu, Waksmundu, Krakowa nie mówiąc o nowotarża-
nach, była nawet rodzina ze Słowacji. Jubilatkę dosłownie
zasypano kwiatami. W poniedziałek zaś dom Weroniki
Stopkowej odwiedziły władze miasta przekazując listy gra-
tulacyjne od premiera Donalda Tuska, wojewody małopol-
skiego Stanisława Kracika, oraz władz miasta Nowego Tar-
gu. Osobiście przybył przewodniczący Rady Miasta Lesław
Mikołajski, burmistrza Nowego Targu reprezentował Jego
zastępca Eugeniusz Zajączkowski, z Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, Panią Weronikę odwiedziła pani Skrzekut.
Jubilatka otrzymała medal pamiątkowy 660-lecia miasta
Nowego Targu. Przez cały następny tydzień dom Stopków
odwiedzali liczni goście, którzy nie dotarli na niedzielną
uroczystość.
Jadwiga Plucińska-Piksa
Pani Weronika Stopkowa spełnia toast urodzinowy
10.01.2010 r. w Karczmie „U Borzanka” w Nowym Targu
Wycieczka dzieci z Sierockiego i Zębu w Tatry. W środku stoją od lewej: Weronika Stopkowa, Andrzej Stopka,
Zofia Plucińska (koniec lat trzydziestych XX wieku)