background image
„Na Spiszu” nr 1 (74) 2010 r.
16
W dniu 21 marca 2010 roku w Sanktuarium Matki Bo-
żej Objawiającej Cudowny Medalik na zakopiańskiej Ol-
czy u księży Misjonarzy odbyła się uroczysta Msza Święta
z okazji 20 lat istnienia Radia Alex. Mszy koncelebrowanej
przez wielu księży przewodniczył Jego Eminencja Ksiądz
Biskup Jan Szkodoń. Na mszę przybyło wielu sympatyków
i słuchaczy zakopiańskiej rozgłośni, przedstawiciele orga-
nizacji regionalnych, a także liczne poczty sztandarowe
Związku Podhalan. Modlono się w intencji współtworzą-
cych Radio Alex: pracowników, słuchaczy i reklamodaw-
ców oraz o opiekę Matki Bożej.
Wszyscy zebrani serdecznie dziękowali ks. biskupowi
Janowi Szkodoniowi za przewodnictwo we mszy świętej,
a także złożyli gratulacje z okazji 40 lecia Jego kapłaństwa.
Także Piotr Sambor wspaniałym przemówieniem podzięko-
wał wszystkim za pamięć i współpracę. Z osobnym podzię-
kowaniem na zakończenie mszy świętej wystąpił również
Maciej Grelok Motor, prezes Zarządu Głównego Związku
Podhalan.
Na mszy byli obecni także przedstawiciele Związku
Polskiego Spisza. Dzięki sympatii zespołu redakcyjnego,
a w szczególności Piotra Sambora oraz władz Związku Pod-
halan, mamy możliwość prezentowania tematyki spiskiej
i prowadzić promocję Spisza drogą radiową. Gościnne progi
Radia Alex są okazją do swobodnej wymiany opinii, a także
spotkań z ciekawymi ludźmi z naszego góralskiego regionu,
z głębi Polski a nawet z zagranicy.
Przykładem jest wspólna audycja Spiszaków, Podhalan
oraz przedstawicieli działającego w Czechach (na Zaolziu)
Polskiego Związku Kulturalno – Oświatowego, która miała
miejsce 6 lutego 2010 roku.
Dla wielu z nas wizytówką i symbolem radia jest trady-
cyjna, a jakże mile przyjmowana w środowisku góralskim
modlitwa Anioł Pański w południe każdego dnia.
Niewątpliwie Radio Alex jest najwyższą (Hej!) stacją
w Polsce. Tak zresztą głosi opis stacji na jej stronie interne-
towej. Ta lokalna stacja radiowa nadaje nieprzerwanie od 20
lat, co plasuje ją w czołówce najstarszych stacji komercyj-
nych w kraju. Swoją „wysokość” zawdzięcza zarówno ta-
trzańskiemu klimatowi, jak i lokalizacji anten nadawczych
na Kasprowym Wierchu, mniej więcej 1990m nad pozio-
mem morza.
Radio Alex nadaje góralską muzykę folkową przez
większość dnia, co w połączeniu z informacjami z Zakopa-
nego i okolic, rozmów z mieszkańcami często prowadzonych
charakterystyczną gwarą, czyni stację niezwykle unikatową
w kraju. Rozgłośnia promuje muzykę i kulturę Podhala, Spi-
sza i Orawy, emituje lokalne reklamy, a w związku z reli-
gijnym charakterem na antenie obecne są także modlitwy i
transmisje wydarzeń religijnych. Z wielkim uznaniem o tej
działalności wypowiadał się Jego Eminencja ks. biskup Jan
Szkodoń.
Lokalizacja nadajnika przyczynia się do sporego zasięgu
stacji, jak na średnio-małą moc 1kW. Stacja odbiera lepiej lub
gorzej w niemal całym woj. małopolskim, wielu miejscach
woj. podkarpackiego, świętokrzyskiego czy śląskiego. Ra-
dio Alex emituje audycje na częstotliwości 105,2 FM a moż-
na je słuchać także w internecie: www.radioalex.pl oraz
słuchać i oglądać przez www.watra.pl
JB
20 lat
Pamiątkowe zdjęcie w siedzibie Radia Alex,
od lewej Piotr Sambor, Jan Budz, Leszek Richter,
Marek Skawiński, Maciej Motor Grelok,
zaś z przodu Jan Ryłko z żoną Beatą, 6 lutego 2010
Piotr Sambor podczas czytania w czasie mszy
z okazji 20 lecia Radia Alex Olcza 21.03.2010