background image
„Na Spiszu” nr 1 (74) 2010 r.
10
W konkursie grup śpiewaczych:
Kategoria dziecięca:
- I miejsca nie przyznano
- II miejsce otrzymała: grupa śpiewacza z Dursztyna
- III miejsce zajął: duet z Kacwina (Małgorzata Trybuła
i Maria Milaniak)
Kategoria młodzieżowa:
- I miejsce otrzymała: grupa śpiewacza z Frydmana
- II miejsce zajęła: grupa śpiewacza z Dursztyna
- III miejsce zdobył: duet z Czarnej Góry (Sylwia Kier-
noziak i Adrianna Złahoda - fot. poniżej)
W konkursie gawęd:
Kategoria dziecięca:
- I miejsce otrzymała: Justyna Jachera z Łapsz
Niżnych
- II miejsce zdobył: Kamil Bratkowski z Dursztyna, Mo-
nika Radecka z Kacwina oraz Joanna Wenit z Kacwina
- III miejsce zajęła: Krystyna Sołtys z Niedzicy-Zamek
oraz Kamila Krzysiaczek z Kacwina
Wyróżnienie otrzymała Aneta Nowobilska z Łapsz
Niżnych
Kategoria młodzieżowa:
- I miejsce otrzymała: Karolina Błachut z Frydmana oraz
Gabriela Wiśniowska z Gimnazjum w Łapszach Niżnych
- II miejsce zdobyła: Joanna Jezierczak z Czarnej
Góry
Drugiego dnia tj. 31.01.10r. Śpiskie Zwyki odbywały
się w budynku GOK w Niedzicy. Komisja artystyczna oce-
niała tym razem zespoły regionalne, które prezentowały ob-
rzędy, zwyczaje, tańce i śpiew. Po obejrzeniu 11 zespołów
regionalnych jury przyznało następujące miejsca, wyróżnie-
nia oraz nagrody rzeczowe za najlepsze szczególne walory
zawarte w prezentowanych programach.
Kategoria dziecięca:
I miejsce i nagrodę rzeczową na kwotę 350,00 zł otrzy-
mał zespół ,,Dunajec” działający przy Szkole Podstawowej
w Niedzicy za ukazanie nowego tematu i konsekwentną jego
realizację i dobry przekaz tradycyjnego tańca.
skrzypków, 16 śpiewaków, 5 grup śpiewaczych oraz 10 ga-
wędziarzy z terenu gmin: Bukowina Tatrzańska, Łapsze
Niżne i Nowy Targ.
Komisja przyznała następujące miejsca:
W konkursie instrumentalistów skrzypków:
Kategoria dziecięca:
- I miejsce zdobył: Jakub Złahoda z Czarnej Góry (fot.
poniżej), natomiast II miejsce egzekwo: Urszula Święty
z Frydmana oraz Magdalena Pirchała z Łapsz Niżnych i III
miejsce: Natalia Waniczek
z Dursztyna oraz Bartło-
miej Gaździak.
Kategoria
młodzieżowa:
- I miejsce otrzymała:
Magdalena Dziurka z Jur-
gowa oraz Adrianna Złaho-
da z Czarnej Góry
- II miejsce zdobyła:
Anna Plucińska z Jurgo-
wa oraz Paulina Gryglak
z Łapsz Wyżnych
- III miejsce zajęła: Do-
rota Mąka z Łapsz Wyżnych oraz Joanna Jezierczak z Czar-
nej Góry
Wyróżnienie otrzymał Adam Tażyk z Frydmana.
Kategoria dorosłych:
- I miejsce zajął: Grzegorz Kowalczyk z Łapsz Niżnych
oraz Tomasz Wojtas z Jurgowa
- II miejsce otrzymał: Jerzy Gryglak z Łapsz Wyżnych
oraz Sylwia Kiernoziak z Czarnej Góry
- III miejsce zdobyła: Dorota Surma z Czarnej Góry oraz
Ilona Sołtys z Dursztyna
Komisja przyznała specjalne wyróżnienie dla Karola
Żołądka - najstarszego uczestnika za pielęgnowanie trady-
cyjnej muzyki.
W konkursie śpiewaków solistów:
Kategoria dziecięca:
- I miejsce otrzymała: Maria Błachut z Łapsz Niżnych
oraz Julita Kapołka z Łapsz Niżnych
- II miejsce zajęła: Martyna Sołtys z Dursztyna, Natalia
Waniczek z Dursztyna oraz Monika Radecka z Kacwina
- III miejsce zdobyła: Ilona Bratkowska z Dursztyna,
Aleksandra Domin z Frydmana , Katarzyna Janos z Gimna-
zjum w Łapszach Niżnych oraz Klara Mąka z Kacwina
Wyróżnienie otrzymał Maciej Kuchta z Kacwina.
Kategoria młodzieżowa:
- I miejsce otrzymała: Agnieszka Chmiel z Niedzicy,
Barbara Jezierczak z Czarnej Góry oraz Gabriela Wiśniow-
ska z Gimnazjum w Łapszach Niżnych
- II miejsce zajęła Alicja Krzysiaczek z Niedzicy
- III miejsce zdobyła: Paulina Bizub z Dursztyna
Kategoria dorosłych:
- II miejsce otrzymała: Sylwia Kiernoziak z Czarnej
Góry