background image
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Nr 1 (74)
ROK 2010
ISSN 1234-2262
Cena: 4,00 zł
Pismo
Z
WI¥ZKU
P
OL SKIE GO
S
PI SZA
• Czarna Góra • Dursztyn • Falsztyn • Frydman • Jurgów • Kacwin • Krempachy • £apszanka •
• £apsze Ni¿ne • £apsze Wy¿ne • Niedzica • Niedzica-Zamek • Nowa Bia³a • Rzepiska • Trybsz •
Baranka i kacki,
mokryj polywacki,
kiełbasek, spyrecek,
krzónu i kisecek.
pisanyf jojecek,
wiesny do dusy
i sićkiego po usy.
Zycy redakcja
Z szacunku do Państwa
Polskiego i jego symboli
W tym roku przypada 90 rocznica inkorporacji 13 wsi
spiskich do Polski po rozpadzie monarchii austro-węgier-
skiej. Dzień 28 lipca 1920 roku jest datą która przesądziła
o tym, że na Polskim Spiszu zachowała się rodzima gwara,
spiskie zwyki i kultura. Pomimo piętna jakie odcisnęło się
w świadomości Spiszaków w okresie II wojny światowej,
dziś możemy cieszyć się z postępu gospodarczego i rozkwitu
autentycznej kultury regionalnej Spisza w ramach Państwa
Polskiego. Ciąg dalszy na stronie 4
Na Spotkaniu wykonawców z jurorami
Więcej o Spiskich Zwykach 2010
wewnątrz numeru
90. urodziny Antoniego Kiedziucha,
żołnierza Marynarki Wojennej RP
Wywiad wewnątrz numeru
fot. Barbara Dąbrowska
fot. Jan Budz