background image
3
„Na Spiszu” nr 1 (74) 2010 r.
15 lutego
zespół Czardasz reaktywował
zwyczaj ”Chodzenie z koniem”
w Niedzicy
17 lutego
Popielec - początek Wielkiego
Postu
Marzec
Mistrzostwa Gminy Łapsze Niżne
w tenisie stołowym
4 marca
gimnazjaliści z Łapsz Niżnych
szusują na Kotelnicy Białczań-
skiej podczas dnia sportów zi-
mowych
7 marca
zawody w Narciarstwie Alpejskim
o Puchar Prezesa Elektrowni na
„Polanie Sosny”
19 Marca
Rada Gminy Bukowina Tatrzań-
ska nadała SP nr 2 w Rzepiskach
imię Ojca Świętgo Jana Pawła II
21 marca
finał zawodów o Halowy Puchar
Wójta na hali w Niedzicy
28 marca
Niedziela Palmowa
Misterium Męki Pańskiej w wyko-
naniu parafian z Łapsz Niżnych
- Kalwaria Spiska
2 kwietnia 21:37
5 lat od śmierci Jana Pawła II
Misterium Męki Pańskiej w wyko-
naniu parafian z Łapsz Niżnych
- Kalwaria Spiska
4 kwietnia
Święto Zmartwychwstania
Pańskiego
5 kwietnia
Lany Poniedziałek
Elżbieta Wadowska
18 stycznia
Małopolanie rozpoczynają te-
goroczne ferie zimowe, a dzieci
ze Spisza mają swój pierwszy
poniedziałek bez szkoły
21 stycznia
Dzień Babci
22 stycznia
Dzień Dziadka
22 stycznia - 24 stycznia
tu
• rniej tenisa stołowego o puchar
proboszcza w Jurgowie
28 stycznia
inauguracja projektu ,,Spiskie
kalendarium imprez – wspólne
korzenie, wspólne horyzonty”
w Łapszach Niżnych
29 stycznia
warsztaty dla kierowników ze-
społów regionalnych w Gminnym
Ośrodku Kultury (GOK) w Nie-
dzicy
30 stycznia
oficjalne rozpoczęcie jubileuszo-
wych, bo już XX „Śpiskich Zwy-
ków” w Niedzicy
konkurs gawędziarzy, śpiewaków
i skrzypków solistów na Zamku
„Dunajec”
31 stycznia
drugi dzień „Śpiskich Zwyków”
– rywalizacja zespołów regional-
nych na deskach GOK-u
wyróżnienia dla zasłużonych
działaczy Spisza
1 lutego
pierwszy dzwonek po feriach
zwiastujący II semestr szkolny
4 lutego
spotkanie z przedstawicielami
Małopolskiego Instytutu Kultury
z Krakowa w sprawie majowych
Małopolskich Dni Dziedzictwa
Kulturowego, które organizuje
trójka sąsiadów: Nowa Biała,
Trybsz i Łapsze Wyżne
11 lutego
Międzynarodowy Dzień Chorego
dzień pieczenia pączków – Tłusty
Czwartek
14 lutego
odpust św. Walentego w Krem-
pachach
, święto kochanych i za-
kochanych
promocja tomiku „Po spisku
i o Spiszu” – pierwszego w dzie-
jach Spisza zbioru wierszy pisa-
nych gwarą, spotkanie autorów
w holu gimnazjum w Łapszach
Niżnych
D
rodzy czytelnicy. Przychylając się do Waszej
prośby, umieszczamy na początku bieżące-
go numeru „Na Spiszu” spis treści, który
pozwoli na szybkie zorientowanie się w zawartości
naszego pisma. W każdym z działów dotyczącym
historii, kultury, sportu, gwary i poezji, gospodarki
i przyrody, reportaży i wywiadów czy też humoru
i konkursów możecie znaleźć coś dla siebie. Życzy-
my przyjemnej lektury.
C
o
wydarzyło
się
na
s
piszu
?
gr
af
.
Stanisław Błażusiak
SPIS TREŚCI:
Historia
Kalendarium ......................................................................... 3
Święto Flagi .............................................................................. 4
Tragiczne losy Kajetana Lawrenca i jego rodziny ................. 4
Katyń - naprawić krzywdy od ocalenia ................................ 6
Cud Zmartwychwstania w kacwińskim kościele ................... 8
Kultura i sport
Jubileuszowe XX Śpiskie Zwyki ....................................... 9
O przenikaniu się kultur .................................................... 11
Pierwsza spiska antologia ................................................ 12
Jakie tybytki nosić ............................................................ 13
Łapszańskie Misterium Męki Pańskiej .............................. 14
Sport Gimnazjum w Łapszach Niżnych .............................. 15
Reportaże i wywiady
20 lat Radia Alex ............................................................... 16
Po śladach Jezusa ............................................................ 17
Wrócił do hal .................................................................... 18
Dwieście lat niech żyje, żyje nam ....................................... 20
Walczyłem na ORP „Błyskawica” ....................................... 22
Dalszy ciąg rozmowy po 18. latach ..................................... 24
Spiszacy w obiektywie – Andrzej Pluta ............................. 25
Ich nowy spisz ................................................................. 26
Konkurs Regionalny – Zapomniane i ginące tradycyjne
zabawy spiskie ............................................................ 27
Gospodarka
Ciekawy świat przyrody .................................................... 28
Straż pożarna apeluje ........................................................ 28
Gwara i poezja spiska
Bezcenne dobro języka ojczystego .................................... 29
„Ojcu Świętemu” – Celina Galik ....................................... 30
Na wiesne ......................................................................... 31
Krzon na Wielkanoc .......................................................... 32
Humor ze spiskich zeszytów ............................................. 32
Góralenvolk- po nowemu, cz. II ......................................... 33
Konkurs gazety „Na Spiszu” .............................................. 34
„Budy Cygańskie”- wymazać z GPS .................................. 35
Parafia w Księży bogata .................................................... 37
Wielki sport i jego kuchnia ............................................... 38
Na bieżąco
Orlik pod Tatrami .............................................................. 39
Jurgów, Czarna Góra - TIR problem ................................. 39
19 nr Prac Pienińskich ......................................................... 40
Czarna Góra „Tatrzańska” ................................................. 41
„Hawrań” najlepszy w Małopolsce .................................... 42
O Spiszu w IPN ................................................................. 42
Fotoreportaż
Majowa gościna na Spiszu .................................................. 43
Łapszańskie Misterium Męki Pańskiej ............................. 44
Spotkanie opłatkowe Górali w orawskiej Półgórze na Słowacji ... 44