background image
„Na Spiszu” nr 1 (74) 2010 r.
2
XX Spiskie Zwyki
Zespoły ze Spisza oraz Goście
Zespół z Jurgowa podczas pokazu figli spiskich
Dziecięcy zespół z Niedzicy
„Ciardasie” z Czarnej Góry
Zespół „Maguranka” ze Spiskiej Starej Wsi
„Kuźnia artystyczna” z Wilanowa
Zespół „Rodlanie” z Zakrzewia (Wielkopolska)