background image
„Na Spiszu” nr 3 (72) 2009 r.
26
RemONt ŁapszańskieGO 
pRzedszkOla
Dosłownie  w  ostatniej  chwili  przed  rozpoczęciem 
nowego roku szkolnego do użytku przedszkolaków i od-
działu zerowego został oddany odremontowany budynek 
tzw. przedszkola. Wychowawcy i przedszkolaki realizujący 
projekt „ Dziecięce listy do świata” oraz zerówkarze z pa-
nią wychowawczynią będą pracować i uczyć się w bardzo 
dobrych warunkach.  
 
 
       red. fot. jk
– MATERIAŁ SPONSOROWANY –
I PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI 
ARTYSTYCZNEJ PUNKTÓW 
PRZEDSZKOLNYCH GMINY 
ŁAPSZE NIŻNE
  W dniu 09 czerwca 2009 w remizie OSP w Łapszach 
Niżnych odbył się I Przegląd Twórczości Artystycznej Punk-
tów Przedszkolnych Gminy Łapsze Niżne. Wzięły w nim 
udział przedszkolaki z całej gminy. Zaproszono również go-
ści specjalnych:  Panią Wizytator Bożenę Rabiasz z Delega-
tury w Nowym Targu, Wójta Gminy  Łapsze Niżne Pawła 
Dziubana, przedstawicieli Urzędu Gminy, kierownika pro-
jektu ,oraz  dyrektorów szkół i przedszkoli znajdujących się 
na terenie Gminy. Dzieci rozpoczęły imprezę odśpiewaniem 
hymnu przedszkolaków, potem okrzykami przedstawiły swo-
je grupy , po czym rozpoczęła się prezentacja programów 
artystyczno –tanecznych. Maluchy z Trybsza przedstawi-
ły ,, Dentystyczną przygodę pewnej Baby – Jagi’’ ,  dzieci 
z Łapszanki wystawiły ,, Jasia i Małgosię ‘’ , Łapsze Wyżne  
zaprezentowały ,, Życzenia dla mamy ‘’, maluchy z Łapsz 
Niżnych wystawiły ,, Wilka i osiem koźlątek ‘’, dzieci z Ka-
cwina zaprezentowały  przedstawienie pn. ,, Bukiet Małgosi 
‘’, oraz wykonały kilka żywiołowych tańców, przedszkolaki 
z Frydmana opowiedziały o przygodach grymaśnej stokrotki 
i pokazały ,, Kolorowy pociąg ‘’.   Po występach dzieci  zja-
dły obiad i rozpoczęły się wspólne zabawy integracyjne. 160 
maluchów – już bez tremy- radośnie bawiło się na parkiecie. 
Na koniec każdy oddział otrzymał dyplom z podziękowa-
niem za udział w przeglądzie, oraz komplet książek Dzieci 
wracały do domów pełne wrażeń , a o imprezie będzie im 
przypominać pluszaczek – przedszkolaczek którym zostało 
obdarowane każde dziecko. Punkty Przedszkolne w  Gminie 
Łapsze Niżne działają w ramach projektu ,, Dziecięce listy 
do świata ‘’  współfinansowanego w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.   
 
 Anna Strączek
Miło nam poinformować, że kończą się prace remonto-
we w gminnym publicznym ośrodku zdrowia w Łapszach 
Niżnych, od kilku miesięcy działa już apteka.
red. fot. jk
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG