background image
19
„Na Spiszu” nr 3 (72) 2009 r.
Minął już rok od ubiegłorocznej powodzi, która wy-
rządziła duże szkody. W dniu 23 lipca 2008 roku wylała 
z koryta rzeka Białka i zerwała most łączący Nową Białą 
z Krempachami i Dursztynem. Wcześniej obmyła przyczó-
łek mostu w Czarnej Górze, przerywając na kilka tygodni 
ruch na drodze krajowej nr 47 z Nowego Targu do Jurgowa. 
Już pod koniec czerwca br. zakończono zasadnicze prace bu-
dowlane, a od 1 lipca uruchomiono ruch kołowy na moście. 
W ostatnim dniu lipca miało miejsce uroczyste poświęcenie 
mostu, którego dokonał Kardynał Stanisław Dziwisz. Asy-
stowali mu przedstawiciele władz samorządowych na cze-
le ze starostą Krzysztofem Faberem, obecny był wojewoda 
małopolski Jerzy Miller, a także posłowie, przedstawiciele 
wojska, straży pożarnych oraz mieszkańcy okolicznych wio-
sek, dla których objazd przez Frydman stanowił ogromne 
utrudnienie w codziennych sprawach. 
Most został wybudowany stosunkowo szybko dzięki po-
mocy Wojska Polskiego, które za pomocą materiałów wybu-
chowych i ciężkiego sprzętu sprawnie usunęło pozostałości 
starej budowli. W pacach rozbiórkowych uczestniczyło 30 
żołnierzy z 1 Brygady Saperów w Brzegu. Zdaniem Kazi-
mierza Bielaka z Powiatowego Zarządu Dróg, most wyko-
nano w ekspresowym tempie, zaś wykonawca właściwie 
zaplanował harmonogram prac. Na czas przyszła też po-
moc Państwa, bo już dwa dni po katastrofie – 25 lipca 2008 
roku premier Donald Tusk przekazał 10 mln zł na odbudowę 
przeprawy i nawierzchni dwóch zniszczonych dróg – Nowa 
Biała – Białka Tatrzańska i Krempachy – Frydman. Koszt 
odbudowy 8 km dróg wyniósł 4 mln zł., z czego ponad 3 
mln. zł zostało pokryte z rządowej dotacji. W ramach robót 
wykonano także prace  na Przełomie Białki, zapobiegające 
zalaniom drogi powiatowej i wsi Nowa Biała. 
Nowy most ma 83 metry długości  i 11,5 m szerokości. 
Koszty odbudowy wyniosły 9,5 mln zł, z czego ponad 7 mln 
zł pochodziło z rządowych dotacji. Resztę sfinansowało Sta-
rostwo Nowotarskie wykładając na ten cel 2,4 mln zł. oraz 
nowotarska gmina (200 tys. zł.).                                                                                                          
tekt red., fot. jk
Most Nowa Biała - Krempachy 
poświęcony
„Dzień Polowaca” 
w Jurgowie
Idea imprezy nawiązuje do starych góralskich tradycji 
myśliwskich, którym na Podhalu patronuje słynny Sabała, 
zaś na Spiszu Jan Budz, najsłynniejszy „koziarz”, pochodzą-
cy właśnie z Jurgowa. Dlatego najważniejszą konkurencją 
w czasie festynu jest otwarty konkurs o “Jurgowską Flinte”, 
czyli zawody w strzelaniu do tarczy z broni pneumatycz-
nej. Przy wspólnym stoliku spotykają się przedstawiciele 
władz samorządowych, członkowie kół łowieckich, gawę-
dziarze, okoliczni mieszkańcy oraz goście zainteresowani 
folklorem, licznymi konkursami i loterią fantową. W punk-
tach gastronomicznych można popróbować myśliwskiego 
bigosu, tudzież specjałów spiskiej i podhalańskiej kuchni. 
Występy sceniczne wspaniałym koncertem otwarła Orkie-
stra Dęta z Jurgowa. Swoimi umiejętnościami popisały się 
zespoły regionalne Małe Podhale, Podhale - grupa spiska 
z Jurgowa oraz zespół ze Zoru prezentujący folklor górali 
spiskich mieszkających po słowackiej stronie. Z koncertem 
wystąpił zespół Nocna Taryfa Band z Nowego Targu, zespół 
De Press z Andrzejem Dziubkiem znanym jako największy 
„śmiyrgiel” na Orawie, a wszystkich do łez rozbawił góral-
ski kabaret „Truteń”. 
Drużbowie z Jurgowa