background image
„Na Spiszu” nr 3 (72) 2009 r.
22
Sabałowe bajania 2009
Konkurs solistów
Jak co roku w sierpniu ( 13-15.08.) w Bukowinie T. 
miał miejsce konkurs instrumentalistów, gawędziarzy, ta-
neczników i śpiewaków ludowych. Komisja w składzie: 
Aleksandra  Bogucka-  etnomu-
zykolog, Dorota Majerczyk- et-
nolog, Benedykt Kafel- etnograf 
i dr Stanisław Węglarz- antropo-
log kulturowy po przesłuchaniu 
i  gruntownej  ocenie-zgodnie  
z kryteriami określonymi w re-
gulaminie -195 punktów progra-
mu we wszystkich konkursach  
i kategoriach regulaminowych, 
z województw: małopolskiego, 
podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, lubuskiego, 
łódzkiego, mazowieckiego, wielkopolskiego postanowiła 
przyznała szereg nagród i wyróżnień.
Wśród wielu uczestników Sabałowych bajań znaleźli się 
też wykonawcy ze Spisza. Niektórzy z nich zostali wyróżnieni 
(spinki góralskie, nagrody pieniężne lub rzeczowe). Byli to:
Konkurs instrumentalistów:
1. Grzegorz Kowalczyk z Łapsz Niżnych (skrzypce) 
miejsce egzekwo, kategoria dorosłych 
2. Sylwester Fic z Łapsz Niżnych (skrzypce) II miej-
sce egzekwo. 
3. Sylwia Kiernoziak z  Czarnej Góry- Zagóry (skrzyp-
ce) i Anna Plucińska z Jurgowa (skrzypce) wyróżnienie.
Konkurs śpiewaków:
1. Józef Kapołka z Łapsz Niżnych – I miejsce egzekwo 
- konkurs śpiewu solowego kategoria dorosłych.
2. Barbara Jezierczak z Czarnej Góry-Zagóry III 
miejsce egzekwo. 
3. Maria Błachut z Łapsz Niżnych pierwsze miejsce 
wraz z  nagrodą rzeczową w postaci książki kategoria dzie-
cięca.   
 
 
 
 
Red.
Degustacja potraw
15 sierpnia 2009 r. jako impreza towarzysząca XLIII 
Sabałowym  Bajaniom  w  Bukowinie  Tatrzańskiej  od-
była  się  degustacja  potraw  regionalnych.  Komisja  oce-
niła  36    potraw    przygotowanych  przez  gaździny  i  za-
kłady  gastronomiczne.  Jury  stwierdziło  wysoki  poziom 
regionalnych potraw, wierność tradycji w doborze skład-
ników oraz zastosowanie tradycyjnych receptur Wszyst-
kie  potrawy  należały  do  potraw  wyjątkowo  smacznych 
i  zasłużyły  na  wyróżnienia.  Komisja  postanowiła  przy-
znać równorzędne  nagrody w wysokości po 50,-zł. Dla: 
Marii Bukowskiej- za gulaś z grulami i kapustą na maślonce; 
Grażynie  Bukowskiej-  za  sałote  z  grulami,  moskole  ze 
ulany  i  masłe  m  czosnkowym;  Marii  Kuchta  „Jutrzen-
ka”- za  ulan ze skwarkami; Gospoda „U Michałków”- za 
sałate  warzonom z ulanymi i ula; Piekarni G.S. „Samo-
pomoc Chłopska” w Bukowinie Tatrzańskiej- za pieczy-
wo; Cukierni  „Łasuch”  za  kołoc  z ula i grulami, placek 
drożdżowy z jagodami i rogaliki drożdżowe z marmoladą; 
Heleny Madeja – za ser owcy i zyntyce; Zofii Budz- Pen-
sjonat „Zofijówka”- za kluski scykane ze śliwkami ulanymi 
i kluski scykane ze skwarkami i kwaśnice; Marii Cikow-
skiej za moskole z bryndzom i masłem; Marii Siewruk- 
za kapuste parzybrode i moskol z masłym czosnkowym; 
Józefy Kuruc – za sałote, hałuski i fioły z grulami; Zofii Ba-
biarz – za kwaśnice z żeberkiem i marchwianke z grólami; 
Anny Mrowcy – Górnik – za grula po góralsku; Agniesz-
ki Mrowcy – za sałote na maślonce  i moskole z Bockiem; 
Heleny Majerczyk- Pensjonat „Agata”- za chrust, mosko-
le i hałuski; Zofii i Andrzeja Chowańców- Karcma „Pod 
Miedzom” zupa śliwkowa z hałuskami; Jana i Małgorzaty 
Bieniek – Pensjonat „Pod Smrekami”- kapuśniok po góral-
sku; Marii Rozmus- za kwaśnice; Józefa i Danuty Chowa-
niec – za gulaś węgierski; Kazimierza Stachonia – za gulaś  
węgierski. 
 
 
 
 
Red.
Bartłomiej Koszarek