background image
„Na Spiszu” nr 3 (72) 2009 r.
12
II Festyn rodzinny 
  W gminie Łapsze Niżne Dzień  Dziecka obchodzony 
był 31 maja 2009 r.  Pomimo, że warunki atmosferyczne 
nie pozwoliły na zorganizowanie festynu  w plenerze, po-
ciechy miały szereg różnorodnych  atrakcji.  Wato podkre-
ślić, że głównymi bohaterami tego dnia były dzieci, mło-
dzież , którzy  prezentowali  swoje umiejętności  na scenie 
w GOK- u w Niedzicy. Najmłodszymi uczestnikami były 
przedszkolaki z Trybsza i Niedzicy. Maluchy  z Trybsza 
przedstawiły  scenkę  pt:  ,,Dentystyczna  przygoda  Baby 
Jagi”, natomiast ,,Niebieski Nutki” z Niedzicy   swoimi 
radosnymi głosami rozbawiły publiczność.  Z kolei grupa 
dziewczęca ze Sromowiec Wyżnych zaprezentowała taniec 
współczesny, znów regionalny zespół „Śpisoki” działają-
cy przy Gimnazjum w Łapszach Niżnych wykonał ogniste 
czardasze i polki. Festyn odwiedził również claun  „Tape-
rini”, który wprowadził publiczność w świat magii i iluzji. 
Wystąpiła także grupa fletowa ze  szkoły podstawowej w  
Łapszach Niżnych,  następnie  koło teatralne z Gimnazjum 
we Frydmanie przedstawiło  sztukę teatralną pt. ,,Przypa-
dek Fajtelmana”. Na zakończenie odbył się mini koncert 
gitarowy  w  wykonaniu  uczestników  kursu  gitarowego.  
Podczas festynu odbyły się liczne konkursy i zabawy dla 
dzieci oraz  loteria fantowa, w której główną nagrodą był ro-
wer górski ufundowany przez Wójta Gminy Łapsze Niżne. 
Koncert polsko – japoński na Spiszu
W dniu 06 czerwca 
2009 roku na dolnym 
dziedzińcu zamku Du-
najec w Niedzicy od-
był się koncert polsko 
– japoński.  Zebranych 
powitała w dwóch ję-
zykach  Pani  Miwa 
Akiko i Krystyna Mi-
kulska , członkinie za-
rządu Polsko - Japoń-
skiego  Stowarzyszenia  
Na Rzecz Regeneracji 
Środowiska  „Tęcza”. 
Podczas koncertu wy-
stąpił zespół z Japonii 
–„Tokyo Mandolino”  oraz  regionalny zespół „Śpisoki” ” działający przy Gimnazjum w Łapszach Niżnych. Delikatne dźwię-
ki mandolistów przeniosły słuchających  do kraju Kwitnącej Wiśni. Muzyka pełna harmonii, lekkości i spokoju wyciszyła 
widownię. Pośpiech, nieustanny  pęd został na krótką chwilę  zatrzymany. Zmianę nastroju  wprowadził zespół  „Śpisoki”. 
Ogniste czardasze, skoczne polki były pewnym kontrastem w połączeniu z muzyką, którą prezentowali goście.
Po zakończeniu koncertu  artyści stanęli do wspólnego zdjęcia. Następnie góralska watra  dała możliwość  poznania się 
członkom zespołu. W czasie, której łapszańska kapela przygrywała, nogi same rwały się do tańca , młodzi Spiszacy zapra-
szali gości do wspólnej zabawy. Na zakończenie członkowie zespołu „Tokyo Mandolino”  obdarowali członków spiskiego 
zespołu prezentami z dalekiej Japonii. Sposób wręczania podarków, inna kultura pozostawiła  niezapomniane wrażenia  
wśród młodych.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Elżbieta Łukuś
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
W trakcie Festynu służba medyczna reprezentowana 
przez Małgorzatę Kacik i Adama Dunajczana przeprowadziła 
prelekcję na temat  udzielenia pierwszej pomocy, chętni mo-
gli zobaczyć również wyposażenie ambulansu. Z kolei  Straż 
Graniczna przekazała najmłodszym instrukcję jak należy bez-
piecznie korzystać z  quadów, po czym zainteresowani mło-
dzi mogli skorzystać z przejażdżki pojazdem  wokół GOK- u.   
Organizatorami  imprezy  byli:  Gminny  Ośrodek  Kultury 
w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy, Gmina Łap-
sze Niżne, Akcja Katolicka działająca przy parafii p.w. św. 
Bartłomieja w Niedzicy, Stowarzyszenie „Dzieci i Młodzież 
Spisza”. 
Krystyna Milaniak