background image
„Na Spiszu” nr 3 (72) 2009 r.
2
Pod pomnikiem Powstańców, Warszawa 18-19.09.2009 r.
Fot J.K.
Fot J.K.
PIELGRZYMKA PO SANKTUARIACH 
POLSKICH KARPAT
Msza na Powiślu, Warszawa, 20.09.2009 r.
U Pijarów w Siekierkach, Warszawa 18.09.2009 r.
Wilanów, 19.09.2009 r.
„Śladami błogosławionego  
księdza Józefa Stanka”