background image
15
„Na Spiszu” nr 3 (72) 2009 r.
Spiskie zespoły na występach w Polsce
Zespoły regionalne często promują spiskie dziedzictwo poza re-
gionem. Cieszy się ono dużym zainteresowaniem, widzowie wie-
lokrotnie odkrywają istnienie regionu, poznają nowe tańce, pieśni. 
Zdarza się że tego typu prezentacja wpływa na rozwój turystyki. Obej-
rzenie folkloru na scenie może stać się inspiracją powodem do zapla-
nowania urlopu w terenie, gdzie istnieje żywa gwara, kultywuje się 
dawne zwyczaje, obrzędy.
Z pewnością można powiedzieć, że zespoły spiskie są ambasado-
rami swojego regionu.  W dniach od 20 – 21 czerwca bieżącego roku 
„Śpisoki” brali udział w II Ogólnopolskiej Prezentacji Zespołów Pie-
śni i Tańca” Z przytupem” w Zakrzewiu. Obok prezentacji  pieśni 
i tańców miała miejsce uroczysta msza św. z udziałem regionalnych ze-
społów oraz korowód połączony z występami na ulicach Zakrzewia.
W dniu 27. 06 – 28.06. 09 r. „Czardasz” z Niedzicy i orkiestra 
z Łapsz Niżnych promowały spiską kulturę w Gniewinie. Zespół 
„Czardasz” zaprezentował się także podczas Festiwalu Górali Pol-
skich w Żywcu. Z kolei „Śpisoki” z Łapsz Niżnych wystąpiły podczas 
Dnia Górali Polskich na MFFZG w Zakopanem współorganizowanym 
przez Związek Podhalan.
9 sierpnia br. zespół „Ciardasie” z Czarnej Góry prezentował 
spiski folklor w Sokółce na Podlasiu podczas uroczystości współ-
organizowanych przez lokalny samorząd i Lokalną Grupę Działania 
„Szlak Tatarski”.
red
Śpisoki nad zalewem
W dniach 19 - 23.08.2009 Podhalańskie Towarzystwo Żeglarskie gościło na akwenie czorsztyńskim czołówkę młodych 
żeglarzy (z aktualną wicemistrzynią świata na czele). Nasz klub był organizatorem Finałów XV Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży w Sportach Letnich “Małopolska 2009” w Żeglarstwie w klasach Optimist i Laser 4.7. Przez 4 dni prawie 190 
zawodników wyłonionych przez Polski Związek Żeglarski na drodze  eliminacji (jedne z nich odbywały się w czerwcu 
na Jeziorze Czorsztyńskim) walczyło o puchary i medale tej 
największej i najbardziej prestiżowej imprezy w kraju, któ-
ra w Małopolsce odbywała się po raz pierwszy. Organizacja 
imprezy i poziom sportowy były godne (jak powiedział sę-
dzia główny) zmagań olimpijskich. W ramach programu “na 
brzegu” postanowiliśmy pokazać młodzieży z całej Polski 
i ich opiekunom fragment jakże pięknej, a tak mało znanej 
kultury Spisza. W piątek wieczorem  na podeście pod flagą 
narodową i flagą olimpijską wystąpił zespół Śpisoki prowa-
dzony przez Panią Elżbietę Łukuś. Występ przeszedł naj-
śmielsze oczekiwania publiczności, był przyjmowany grom-
kimi brawami. Młodzież wsłuchiwała się w zawiłości gwary 
spiskiej w trakcie opowieści o stworzeniu świata i zafascy-
nowana patrzyła na ogniste czardasze tańczone z werwą na 
małym, nieprzystosowanym do tego podium. Piękna muzyka grana przez kapelę i śpiewana przez zespół zrobiła naprawdę 
olbrzymie wrażenie na słuchaczach. Do końca pobytu ciągle ktoś mnie dopytywał jak jest po śpisku to, czy tamto, jak się 
nazywają elementy ubioru, czym się różnią poszczególne typy strojów spiskich. Chwała Pani Elżbiecie Łukuś, chwała tej 
Młodzieży, która swój wolny czas poświęca na naprawdę trudne i czasochłonne ćwiczenia. Tak jak i młodzi sportowcy, 
przed którymi występowali, młodzi artyści z zespołu Śpisoki pokazali, że są prawdziwymi i godnymi ambasadorami swo-
jej Małej Ojczyzny - Spisza.                          
 
 
 
 
 
 
Maciej Mikulski 
Wice Komandor Po dhalańskiego Towarzystwa Żeglarskiego do spraw Kontaktów i Informacji
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG