background image
29
„Na Spiszu” nr 1-2 (70-71) 2009 r.
Dziewczęta z Nowej Białej
wygrywają finały Gminnych
Zawodów w unihokeju
NOWY TARG. Unihokeistki ze SP z Nowej Białej: Aneta Bro-
dowska, Karolina Łojek, Paulina Kuźniar Paulina, Ewa Chałupka,
Katarzyna Kurnat, Weronika Półtorak, Edyta Urbaniak, Beata Ben-
dik, Teresa Bednarczyk Teresa i Magdalena Długa - zwyciężyły w
Gminnych Zawodach Szkół Podstawowych. Trenerem dziewcząt jest
Karol Gątkiewicz.
W zawodach brało udział 69 zawodniczek z sześciu szkół z gminy
Nowy Targ. Każda szkoła, która uczestniczyła w rozgrywkach finało-
wych otrzymała puchar, dyplom oraz nagrody rzeczowe - kije oraz piłecz-
ki do unihokeja. Najwszechstronniejszą zawodniczką turnieju została
Karolina Łojek z Nowej Białej), która otrzymała pamiątkową statu-
etkę. I miejsce SP Nowa Biała w składzie: Brodowska Aneta, Łojek
Karolina, Kuźniar Paulina, Chałupka Ewa, Kurnat Katarzyna, Półtorak
Weronika, Urbaniak Edyta, Bendik Beata, Bednarczyk Teresa, Dłu-
ga Magdalena, trener: Gątkiewicz Karol. II miejsce SP Ludźmierz
w składzie: Bryniarska Monika, Hreśka Dominika, Jachymiak Alek-
sandra, Jachymiak Karolina, Jachymiak Klaudia, Kasprzak Patrycja,
Kos Anna, Lach Renata, Łaba Ewelina, Mrożek Ewelina, Pawlikow-
ska Beata, Podczerwińska Kamila, Radecka Karolina, Skiba Izabela,
Truty Katarzyna, Ulman Joanna, Ulman Justyna, Wilczek Martyna,
trener: Pazdur Edward. III miejsce SP Klikuszowa w składzie: Ra-
decka Katarzyna, Mierzyńska Karolina, Mrożek Ewelina, Polak Bar-
bara, Rypel Klaudia, Mrożek Magdalena, Luberda Kinga, Jaróg Mag-
dalena, trener: Klag Tomasz. IV miejsce SP Lasek w składzie: Plewa
Joanna, Plewa Karolina, Pudzisz Anna, Stanek Karolina, Truta Anna,
Jaróg Natalia, Plewa Izabela, Stanek Sylwia, trener: Chamuczyńska
Alicja. V miejsce SP Rogoźnik w składzie: Hajnos Małgorzata, Haj-
nos Wioletta, Ścisłowicz Paulina, Borkowska Karolina, Król Weroni-
ka, Paluch Patrycja, Czubernat Marta, Zygmuntowicz Sara, Nykaza
Karolina, trener: Jakubowicz Małgorzata. VI miejsce SP Gronków
w składzie: Wróbel Dominika, Mroszczak Patrycja, Baran Lucyna,
Skiba Patrycja, Niemiec Dorota, Leśnicka Łucja, Czachurska Klau-
dia, trener: Mika Paweł.
Spotkania finałowe
NOWA BIAŁA - LASEK 3:1 (2:1) - Łojek Karolina 3 - Plewa Ali-
na, GRONKÓW - LUDŹMIERZ 0:4 (0:3) - Ulman Justyna, Mrożek
Ewelina 2, Jachymiak Aleksandra.
KLIKUSZOWA - ROGOŹNIK 3:1 (1:1) - Radecka Katarzyna 2,
Mrożek Magdalena, Paluch Patrycja.
GRONKÓW - LASEK 1:0 (0:0) - Baran Lucyna
LUDŹMIERZ - KLIKUSZOWA 2:0 (2:0) - Mrożek Ewelina 2
NOWA BIAŁA - ROGOŹNIK 6:0 (4:0) - Łojek Karolina 2, Kuźniar
Paulina 2, Długa Magdalena 2
KLIKUSZOWA - GRONKÓW 3:0 (0:0) - Radecka Katarzyna 3
NOWA BIAŁA - LUDŹMIERZ 2:1 (1:1) - Kurnat Katarzyna 2 -
Ulman Justyna
ROGOŹNIK - LASEK 2:4 (1:3) - Paluch Patrycja - Truta Anna,
Hajnos Małgorzata - Plewa Karolina 2, Jaróg Natalia
NOWA BIAŁA - GRONKÓW 3:0 (3:0) - Łojek Karolina 2, Kuźniar
Paulina
LUDŹMIERZ - ROGOŹNIK 4:2 (2:1) - Mrożek Ewelina 3 - Hajnos
Małgorzata, Radecka Karolina - Paluch Patrycja
LASEK - KLIKUSZOWA 1:1 (1:0) - Jaróg Natalia - Radecka Kata-
rzyna
ROGOŹNIK - GRONKÓW 2:1 (1:1) - Paluch Patrycja - Wróbel
Dominika, Hajnos Małgorzata
NOWA BIAŁA - KLIKUSZOWA 2:0 (1:0) - Łojek Karolina 2
LASEK - LUDŹMIERZ 0:5 (0:3) - Mrożek Ewelina 4, Ulman Ju-
styna
Tomasz Klag
Kuruc powstaniec
i buntownik,
Kuruc osadnik...
Zaczęło się od powtarzanych w prasie i telewizji in-
formacji o tym, że na Węgrzech, między Miszkolcem i sło-
wacką Rożnawą mieszkają ludzie czujący się Polakami. In-
trygującym było ich przekonanie, że przodkowie przed 300
laty przybyli do wsi Derenk gdzieś z okolic Zakopanego.
Potem okazało się, że wielu z nich mówi jeszcze po polsku,
a ich osadnicy pochodzą głównie z terenu gminy Bukowina
Tatrzańska. Zapisane w metrykach nazwiska wskazują na
związki z Białką Tatrzańską, Czarną Górą, ale też na Jurgów,
Łapsze, Bukowinę, Brzegi, Groń i inne góralskie miejsco-
wości. Dopiero dzięki etnografom z Krakowa udało się w la-
tach 60 –tych XX wieku odkurzyć historię, a badania języko-
znawców potwierdziły polskie korzenie osiedleńców, którzy
do 1943 roku mieszkali w zwartej grupie. W czasie wojny
mieszkańców wysiedlono, a po wojnie tereny wsi włączo-
no do Parku Narodowego Aggtelek. Ta samowystarczalna
Węgry: Msza polowa w Derenku
Słowacja: groby rodziny Kuruc w Bukowince