background image
„Na Spiszu” nr 1-2 (70-71) 2009 r.
26
Uczniowie ze Styrii
z wizytą w Niedzicy
Tydzień pobytu uczniów z Austrii wystarczył, aby
zachwycić ich zabytkami, osobliwościami a także gościn-
nością mieszkańców Niedzicy. Gości oczarowały nie tylko
wspaniałe krajobrazy, ale także urok zimy, która w tym
czasie szczególnie dałą znać o sobie. Uczniowie przyjechali
pod opieką dwóch nauczycieli: wice dyrektora szkoły Karla
Reger i nauczycielki języka włoskiego Helgi Waltl.
Uczniowie z Austrii w ramach wymiany uczniowskiej
mieszkali u swoich rówieśników w domach i wspólnie
uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez szkołę.
Osobami odpowiedzialnymi za opracowanie programu na
czas pobytu uczniów a także sprawowania opieki podczas
zajęć i wycieczek byli: nauczycielka języka niemieckiego
Agnieszka Schlegel- Ciężobka i dyrektor szkoły Piotr Górec-
ki. Goście zwiedzili zabytkowy kościół w Niedzicy, zamek
„Dunajec” i wnętrze zapory. Byli w Zakopanem, w Zubrzycy
Górnej- gdzie brali udział w lekcjach muzealnych, zwiedzili
także Kraków i kopalnię soli w Bochni. Atrakcją był także
wyjazd na Słowację i zwiedzanie jaskiń. Był także czas na
wspólne ognisko z rodzicami. Oprócz rozrywki uczniowie
odbywali zajęcia z języka angielskiego i wychowania fizycz-
nego. W ramach współpracy ze szkołą został zorganizowany
przez straż graniczną ciekawy pokaz dla dzieci. Odbyło
się spotkanie integracyjne z udziałem uczniów, rodziców,
nauczycieli i zaproszonych gości.
„Przeżyliśmy tu wspaniały tydzień, przepełniony serdecz-
nością. Jesteśmy pod wrażeniem życzliwości i otwartości,
z jaką nas tu przyjęto. Ten region bardzo nam się podoba,
mam wielu przyjaciół i dlatego też osobiście często tu przyjeż-
dżam”- powiedział wice dyrektor Karl Reger, który jest już
tu po raz siódmy.
Nauczyciele koordynujący tę wymianę uczniów wraz
z grupą dzieci zostali już zaproszeni w ramach rewizyty do
Austrii, planowany wyjazd pod koniec kwietnia.
Piotr Górecki, fot. Magdalena Dunajczan-Dolata
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Konferencja naukowa
„Miejsce małego dziecka
w edukacji”
Samorządowcy z całej małopolski uczestniczyli we wto-
rek 10.II br. w konferencji naukowej„Miejsce małego dziec-
ka w edukacji” zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty
w Krakowie w ramach Małopolskiego Roku Przedszkolaka.
Spotkanie odbyło się w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa.
W konferencji wzięła udział radca ministra w Ministerstwie
Edukacji Narodowej – Elżbieta Matejka, która podkreśliła,
że edukacja przedszkolna to nie zabieranie dzieciństwa,
lecz szansa dla właściwego rozwoju dziecka. Małopolski
Kurator Oświaty Artur Dzigański przypomniał cele realiza-
cji Małopolskiego Roku Przedszkolaka, poinformował iż
z wych. przedszkolnego korzysta zaledwie 17 % dzieci z te-
renów wiejskich, a do 2012 wskaźnik ten ma się zwiększyć
do 70 %. Zachęcił więc samorządowców do organizowania
dzieciom różnych form wychowania przedszkolnego.
W drugiej części zaprezentowane zostały przykłady
dobrych praktyk edukacji przedszkolnej z Krakowa, gminy
Łużca zaś dyrektor Anna Stronczek dokonała prezentacji
punktów przedszkolnych Gminy Łapsze Niżne, która spotka-
ła się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji.
Warto podkreślić iż w związku z realizacją projektu-
„Dziecięce listy do świata’’ z wychowania przedszkolnego
w Gminie Łapsze korzysta 54% dzieci a w drugim roku
realizacji projektu ma osiągnąć 72 %.
Anna Stronczek