background image
„Na Spiszu” nr 1-2 (70-71) 2009 r.
28
w Krościenku – 10.10.2008 /uczniowie Szkoły Podstawowej
w Niedzicy /
• Igrzyska Ośrodka Szczawnica w piłce nożnej halowej –
31.10.2008 / hala sportowa w Niedzicy, uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Niedzicy /
• Igrzyska Ośrodka Szczawnica w piłce ręcznej (dziewcząt)
- 17.03.2009 / hala sportowa w Niedzicy,uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Niedzicy /
• Igrzyska Ośrodka Szczawnica w piłce ręcznej (chłopców)
- 18.03.2009 / hala sportowa w Niedzicy, uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Niedzicy /
• VIII Zimowej Spartakiadzie Szkoły Podstawowej w Nie-
dzicy – 13.01.2009 / wyciąg
• „Polana Sosny ” w Niedzicy/, uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Niedzicy /
• Igrzyska Powiatu Nowotarskiego w mini piłce ręcznej
(dziewcząt) – 23.03.2009 / hala sportowa w Jabłonce /
Do końca roku szkolnego zaplanowane są zawody:
• unihokeja kl. V – VI (chłopców i dziewcząt),
• mini piłka siatkowa klas V-VI (dziewcząt i chłopców)
• mini piłka koszykowa kl. V – VI (dziewcząt i chłopców)
• zawody lekkoatletyczne kl IV – VI (dziewcząt
i chłopców)
• mini piłka nożna kl. V – VI (dziewcząt i chłopców) na
boisku trawiastym
Oto tabela po VI konkurencjach: 1. Frydman - 36 pkt, 2.
Niedzica – 34 pkt, 3. Kacwin – 34 pkt, 4. Łapsze Wyżne – 19 pkt,
5. Łapszanka – 17 pkt, 6. Trybsz – 16 pkt, 7. Łapsze Niżne – 14
pkt, 8. Falsztyn – 13 pkt.
WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH ZAWODÓW:
MINI PIŁKA RĘCZNA (DZIEWCZYNKI)
1. Niedzica, 2. Frydman, 3. Kacwin, 4. Trybsz, 5. Łapsze Niżne,
6. Łapsze Wyżne.
INDYWIDUALNE I DRUŻYNOWE
BIEGI PRZEŁAJOWE (CHŁOPCÓW I DZIEWCZĄT)
DRUŻYNOWO: 1. Niedzica, 2. Frydman, 4. Łapsze Wyżne,
Łapszanka, Kacwin, 5. Trybsz
MINI PIŁKA RĘCZNA (CHŁOPCÓW):
1. Niedzica, 2. Łapsze Wyżne, 3. Frydman, 4. Kacwin, 5. Łapsze
Niżne, 6. Trybsz, 7. Łapszanka
MINI PIŁKA NOŻNA (CHŁOPCY):
1. Niedzica, 2. Kacwin, 3. Frydman, 4. Trybsz
INDYWIDUALNY I DRUŻYNOWY TURNIEJ
TENISA STOŁOWEGO
KL. IV (DZ): 1. Pojedyniec Ewelina - Frydman, 2. Radecka Karo-
lina - Kacwin, 3. Gurczak Małgorzata – Frydman, 4. Krzysiaczek
Kamila - Kacwin, 5. Drążek Paulina - Niedzica.
KL. IV (CH): 1. Kromka Łukasz - Kacwin, 2. Gajewski Kacper
- Frydman, 3. Radecki Marek - Kacwin, 4. Markowicz Bolesław
– Frydman, 5. Arendarczyk Kamil – Niedzica
KL. V (DZ): 1. Pitoń Martyna - Kacwin, 2. Łyszczarz Kamila -
Kacwin, 3. Markowicz Magdalena - Frydman
KL. V (CH): 1. Tażyk Paweł - Frydman, 2. Kozub Kamil - Kacwin,
3. Kapołka
KL. VI (DZ): 1. Kromka Agnieszka - Kacwin, 2.Juras Gabriela
-Kacwin, 3. Stopa Karolina - Niedzica
KL. VI (CH): 1. Gajewski Bartosz - Frydman, 2. Janos Daniel -
Frydman, 3. Arendarczyk Rafał - Niedzica
TURNIEJ ŚWIĄTECZNY „BAW SIĘ RAZEM Z NAMI”
1.Frydman, 2. Kacwin, 3. Łapszanka, 4. Łapsze Niżne, 5. Łapsze
Wyżne, 6. Falsztyn, 7. Trybsz, 8. Niedzica
IGRZYSKA OŚRODKA SZCZAWNICA
W MINI PIŁCE NOŻNEJ
1. Maniowy, 2. Szczawnica, 3. Krościenko, 4. Niedzica
IGRZYSKA OŚRODKA SZCZAWNICA W MINI PIŁCE RĘCZ-
NEJ (CHŁOPCÓW): 1. Tylmanowa, 2. Niedzica, 3. Szczawnica,
4. Kluszkowce
IGRZYSKA OŚRODKA SZCZAWNICA
W MINI PIŁCE RĘCZNEJ (DZIEWCZĄT)
1. Niedzica, 2. Tylmanowa, 3. Kluszkowce
VIII ZIMOWA SPARTAKIADA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEDZICY
KLASA VI Chłopcy: I-Stanaszek Jakub, II-Chmiel Adrian, III-
Grzelak Karol, IV-Fuks Tomasz, V-Dunajczan Dominik.
KLASA VI Dziewczyny: I-Stopa Karolina, II-Święty Mariola
KLASA V Chłopcy: I-Święty Mateusz, II-Święty Łukasz, III-
Kowalczyk Wojciech, IV-Jandura Wojciech.
KLASA V Dziewczyny: I- Kowalczyk Maria, II- Madeja Ewa,
III- Kowalczyk Barbara.
KLASA IV Chłopcy: I-Górecki Paweł, II-Pałach Maciej, III-Grze-
lak Rafał, IV-Bogaczyk Daniel, V-Kuziel Artur, VI-Krawontka
Piotr.
IGRZYSKA POWIATOWE W MINI PIŁCE RĘCZNEJ
(DZIEWCZĄT)
1. SP Chabówka, 2. SP Sieniawa, 3. SP Niedzica, 4. SP2 Nowy
Targ, 5. SP5 Nowy Targ, 6. SP Szaflary
Zakładam, że wszyscy związani na co dzień nauczaniem W-F
w Szkołach Podstawowych dołożymy starań by do końca roku
szkolnego 2008/2009 w pełni zrealizować – odbyć zaplanowane
zawody, tym bardziej, że władze naszej gminy są przychylne
wszelkim działaniom związanym z podnoszeniem poziomu kultury
fizycznej zarówno tej szkolnej jak i pozaszkolnej.
Ze sportowym pozdrowieniem
mgr Magdalena Dunajczan-Dolata