background image
37
„Na Spiszu” nr 1-2 (70-71) 2009 r.
Dzieło Mieczysławy kontynuują siostry Niepokalanki
Błogosławionej Matki Marceliny Darowskiej. Prowadzą tu
przedszkole dla dzieci, których z każdym rokiem jest więcej.
Oficjalne oddanie Skałki ss. Niepokalankom odbyło się 13
grudnia 1971r. w zamian za dożywocie.
Co roku na wspólnej modlitwie w Kaplicy Ducha Św.
gromadzą się członkowie wspólnoty charyzmatycznej. Biorą
udział w nocnym czuwaniu w wigilię Zesłania Ducha Św.
i mszy św.
Skałkę na Dursztynie i mieszkającą tam pustelnicę
odwiedził kardynał Karol Wojtyła zostawiając tam podzię-
kowania dla gospodyni za służbę dla społeczności.
Każdy człowiek swoim życiem zostawia ślad. Taki ślad
na Skałce i w Dursztynie zostawiła Pani.
Ilona Sołtys, Karolina Bizub,
Iwona Sowa, Mgr Zofia Łukasz
Kufer, w którym trzymała ubrania
Matki Bożej, natomiast po lewej szopka, która osobiście
wykonana została przez Panią Mieczysławę. Pani Faryniak
była dobrą i miłą osobą, lecz nie wszyscy ją szanowali. Byli
przeciwko niej i robili jej różne przykrości (wyśmiewali
się z jej wiary w Boga, na kazalnicy chłopcy wypisywali
jej przezwisko „Koza”). Nie pozostawała obojętna wobec
ludzkiej tragedii. Obcowanie z dziką naturą na Skałce, a także
obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie pozwoliło
jej odkryć pokłady wiary i zawierzenia, które do tej pory
były jej obce. W każdym stworzeniu widziała dzieło rąk
Bożych. Przez Skałkę przewinęło się wiele postaci. Każda
z nich wynosiła stamtąd piętno ubóstwa i zachwytu Duchem
Św. pustelnicy.
Skałka przechodziła różne koleje losu. Z dzikiej pustaci
stała się przytuliskiem dla „poranionej duszy”, aby w końcu
zostać miejscem znanym i uczęszczanym. Na dzikiej skale
wyrosły budynki, posadzono drzewa, krzewy, powstał wa-
rzywniak i mały ogród kwiatowy.
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Nie stąpi Duch Twój !
Na szczycie góry, kiedyś porośniętej ciemnymi żywicz-
nymi „smerekami”, dziś stoi Krzyż Milenijny, kopia Krzy-
ża na Giewoncie! Pod tym krzyżem gromadzi się młodzież
i starsi, aby uczcić trzecią osobę Trójcy Świętej, a zarazem
umacniać duchową łączność ze Sługą Bożym Janem Pawłem
II. Mottem corocznego spotkania są słowa modlitwy Ojca
Świętego wypowiedziane na Placu Zwycięstwa w Warsza-
wie podczas Jego pierwszej Pielgrzymki do Ojczyzny w 1979
roku. „...Niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej
Ziemi !...” W tym roku jest to już 30 rocznica tego histo-
rycznego wydarzenia.
Na terenie gminy Bukowina Tatrzańska, we wsiach spiskich i podhalańskich, od dawien dawna w Zielone Świątki pali
się ogniska, a zwyczaj ten znany jest pod nazwą „Oświycanie Ducha”. Uroczystością co roku kieruje ks. Hubert Kasztelan,
a patronat sprawuje Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska oraz Dziekan Dekanatu Białczańskiego. Na Czarną Górę (902 m
n.p.m.) w pierwszy dzień Zielonych Świątek może przyjść każdy ok. godz. 20,30. Watrę uświetni muzyka Janusza Pilne-
go z Leśnicy oraz Mariana Kikli z Czarnej Góry. Liczymy na grupy młodzieżowe i księży. Każdy może zaśpiewać i każdy
może się swobodnie wypowiedzieć. Na zakończenie planowany jest Apel Jasnogórski. Serdecznie zapraszamy.
jbk