background image
„Na Spiszu” nr 1-2 (70-71) 2009 r.
24
Karnawał to czas radości, zabawy i tańca. Najlepiej chy-
ba wiedzą o tym wszystkie przedszkolaki z Gminy Łapsze
Niżne. Tegoroczny karnawał będą zapewne pamiętać bardzo
długo. We wszystkich punktach przedszkolnych dla malu-
chów zostały zorganizowane bale przebierańców i zabawy
choinkowe.
Przedszkolaki z punktów działających przy szkołach
w Trybszu, Łapszance i Łapszach Wyżnych zostały włączo-
ne w imprezy organizowane dla starszych kolegów. Wszy-
scy bawili się wesoło, śmiech nie znikał mimo chwilowego
zmęczenia. O dziwo maluchy dorównywały tempa kolegom
z podstawówki. Podczas odpoczynku dzieci uczestniczyły
w licznych konkursach. Po raz kolejny starsi mogli wyka-
zać się opiekuńczością oraz podać pomocną dłoń młodszym
kolegom. Bal pokazał, iż integracja korzystnie zadziałała na
wszystkie dzieci.
W Trybszu urzekły przebrania Teletubisiów, które otrzy-
mały miano króla i królowej Balu. Należy dodać iż właści-
cielka zwycięskiego stroju okazała się najmłodszą uczest-
niczką zabawy –ma zaledwie trzy latka. Tam też maluchy
przygotowały niespodziankę dla wszystkich dzieci. Wyko-
nały układ wokalno- taneczny, został ułożony specjalnie na
tę okazję.
W Kacwinie królowały na parkiecie przecudnej urody
księżniczki i książęta. Bajkowa dekoracja zachęcała wręcz
do zabawy. Tam też nauczycielki przygotowały mnóstwo
konkursów i zabaw. Oczywiście nie zabrakło też słodkiego
poczęstunku. Po takiej ilości wrażeń wieczorem trudno było
zasnąć. Zabawa była wyśmienita.
19 lutego 2009 we Frydmanie rodzice wyczarowali ze
swych maluchów królewny, księżniczki, Batmany i wiele
innych bajkowych postaci. Nauczycielki zadbały o piękny
wystrój sali, profesjonalnie opracowaną muzykę, oraz po-
częstunek dla dzieci. Zabawa była wyśmienita czas płynął
szybko- za szybko. Nawet nauczycielkom- wróżką i księż-
niczkom smutno było w tym dniu opuszczać czarodziejskie
przedszkole.
Dzień później również punkt przedszkolny w Łapszach
Niżnych zmienił się w bajkową krainę. Rodzice nie szczę-
dzili trudu i fantazji więc wszystkie dzieci wyglądały prze-
pięknie. Zmęczone tańcem maluchy chętnie uczestniczyły
w konkursach i pląsach. Najciekawsze okazały się jednak
zajęcia i zabawy z chustą animacyjną. Wszyscy bawili się
wyśmienicie, jedynie smutne mamy wracały do codziennych
obowiązków. Nie mogły uczestniczyć w zabawie z błahego
powodu –brak stroju.
I tak wyglądał karnawał w magicznych Punktach Przed-
szkolnych. Już czekamy na następne bale, a wszystkim do-
rosłym życzymy by znaleźli choć chwilę na tak wyśmienitą
zabawę jaka u nas miała miejsce.
Anna Stronczek
Roztańczone Punkty Przedszkolne