background image
„Na Spiszu” nr 1-2 (70-71) 2009 r.
14
otrzymały: Daria Bogaczyk z Niedzicy,
Kamil Bratkowski z Dursztyna, Karo-
lina Błachut z Frydmana,
Dwa równorzędne II miejsca zdo-
były: Karolina Łopata z Niedzicy, Bar-
bara Kołodziej z Łapsz Wyżnych
Dwa równorzędne III miejsca za-
jęły: Justyna Jachera z Łapsz Niżnych,
Karolina i Wiktoria Klimczakówny
z Falsztyna
- wyróżnienie otrzymała: Aneta
Nowobilska z Łapsz Niżnych
Kategoria młodzieżowa:
Nagrodę główną otrzymuje Moni-
ka Milaniak
dwa równorzędne I miejsca zdoby-
ły: Wiśniowska Gabriela z Gimnazjum
w Łapszach Niżnych, Mariola Milaniak
z Gimnazjum w Łapszach Niżnych
II miejsca zajęła Natalia Tomasz-
kowicz z Łapsz Wyżnych
W drugi dzień przeglądu folklo-
rystycznego yury oceniało zespoły
regionalne, które prezentowały obrzę-
dowość, zwyczaje, tańce śpiew w Gmi-
nym Ośrodku Kultury w Niedzicy.
Konferansjerami było dwóch Spisza-
ków Jozef Kapołka z Łapsz Niżnych
i Jan Budz z Czarnej Góry.
Komisja po obejrzeniu 10 zespo-
łów regionalnych, w tym 6 dziecięcych,
3 młodzieżowych i 1 w kategorii doro-
słych przyznała następujące miejsca,
wyróżnienia oraz nagrody pieniężne.
Kategoria dziecięca:
I miejsca nie przyznano
cztery równorzędne II miejsca
i nagrody pieniężne po 350,00 zł
otrzymały:
Zespół „Trybskie dzieci”działający
przy Szkole Podstawowej w Trybszu
za wprowadzenie wielu typowych dla
regionu zabaw oraz za ładny i dobry
śpiew.
Zespół „ Honaj” z Dursztyna
działający przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Łopusznej za repertuar
zgodny z tradycją regionu, sprawne
wykonanie tańców, dbałość o estetykę
strojów i właściwą muzykę.
Zespół „Dunajec” działający przy
Szkole Podstawowej w Niedzicy pod
patronatem Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Łapszach Niżnych z siedzibą
w Niedzicy za podjęcie tematu charakterystycznego dla obyczajowości wiejskiej,
dobre wykorzystanie rekwizytów i zdolności aktorskie uczestników.
Zespół „Mali Frydmanianie” działający przy Wiejskim Ośrodku Kultury
we Frydmanie za wydobycie nastroju spotkania tanecznego oraz dynamiczne
wykonanie tańców.
III miejsce zajął zespół „ Śpizocek” działający przy Szkole Podstawowej
w Łapszance, otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 250,00zł - za podjęcie
ciekawego tematu i wykonanie tańców.
Wyróżnienie w wysokości 150,00zł dla zespołu „Mali Spiszacy” działającego
przy Szkole Podstawowej w Łapszach Niżnych za duży wkład pracy w przygo-
towanie widowiska oraz dobór rekwizytów.
Kategoria młodzieżowa:
I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 500,00zł otrzymał zespół „
Śpisoki” działający przy Gimnazjum w Łapszach Niżnych za zgrabną reżyserię
programu, wydobycie charakterystyczne dla regionu obyczaju andrzejek oraz
dobre wykonanie tańców.
II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 350,00zł otrzymał zespół „Ciar-
dasie”działający przy Szkole Podstawowej w Czarnej Górze za dobre wykonanie
tańców utrzymanych we właściwym charakterze tego regionu Spisza.
III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 250,00zł otrzymał zespół „Małe
Hajduki” działający przy Szkole Podstawowej w Łapszach Wyżnych za dobrą grę
młodej muzyki towarzyszącej zespołowi oraz podjęcie tematu skubania pierza.
Kategoria dorosła:
I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 600,00zł otrzymuje zespół
„Czardasz” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łapszach Niżnych
z siedzibą w Niedzicy za całość programu oddając właściwy charakter i klimat
codziennego życia.
Na I Małopolski Konkurs Obrzędów, Obyczajów i Zwyczajów Ludowych –
Pogórzańskie Gody komisja zakwalifikowała dwa zespoły:
Zespół „Czardasz” działający przy GOK w Łapszach Niżnych z siedzi-
bą w Niedzicy i zespół „Śpisoki” działający przy Gimnazjum w Łapszach
Niżnych.
Komisja z satysfakcją stwierdziła w stosunku do lat ubiegłych wyższy poziom
zarówno merytoryczny jak i wykonawczy występujących zespołów oraz większe
zainteresowanie ruchem regionalnym wśród dzieci i młodzieży.
Krystyna Milaniak