background image
13
„Na Spiszu” nr 1-2 (70-71) 2009 r.
XIX Śpiskie Zwyki
W dniu 24 i 25 stycznia 2009 roku odbyły się XIX „Śpiskie Zwyki” w gminie
Łapsze Niżne. Tradycyjnie pierwszego dnia w zamku Dunajec jury w składzie:
Aleksandra Bogucka – etnomuzykolog (pierwsza z prawej), Zofia Skwarło- re-
gionalista (pierwsza z lewej) i Jadwiga Adamczyk -muzyk oceniało gawędziarzy,
śpiewaków oraz grę skrzypków.
W konkursie instrumentalistów skrzypków:
Kategoria dziecięca:
- I miejsce otrzymała Anna Plucińska z Jurgowa,
- dwa równorzędne II miejsca zdobyły: Magdalena Pirchała z Łapsz Niżnych,
Urszula Święty z Frydmana
-Kategoria młodzieżowa:
- trzy równorzędne I miejsca otrzymały: Karolina Kiedziuch z Gimnazjum
w Łapszach Niżnych, Joanna Jezierczak z Czarnej Góry, Paulina Gryglak z Łapsz
Wyżnych
- dwa równorzędne II miejsca zdobyły: Dorota Surma z Czarnej Góry, Adam
Tażyk z Frydmana ,
- dwa III miejsca zajęły: Ilona Sołtys z Dursztyna, Mąka Dorota z Łapsz
Wyżnych,
Kategoria dorosłych:
- trzy równorzędne I miejsca otrzy-
mali: Karol Żołądek z Frydmana,
Grzegorz Kowalczyk z Łapsz Niżnych,
Małgorzata Zapletal z Jurgowa
- dwa równorzędne II miejsca zaję-
ły: Sylwia Kiernoziak z Czarnej Góry,
Jerzy Gryglak z Łapsz Wyżnych
W konkursie śpiewaków solistów:
Kategoria dziecięca:
- I miejsce otrzymała Julita Kapoł-
ka z Łapsz Niżnych
- II miejsce Marcelina Zygmund
z Dursztyna
- dwa równorzędne III miejsca
otrzymały: Maria Błachut z Łapsz Niż-
nych, Weronika Pawlik z Dursztyna
- wyróżnienie zdobyła Magdalena
Krzysik z Łapsz Wyżnych.
Wyróżnienie dla najmłodszych
uczestników otrzymały: Natalia Mila-
niak oraz Sebastian Groński z Przed-
szkola w Niedzicy.
Kategoria Młodzieżowa:
I miejsca nie przyznano.
Cztery równorzędne II miejsca
otrzymały: Agnieszka Chmiel z Nie-
dzicy, Gabriela Wiśniowska z Niedzicy,
Klaudia Karczmarczyk z Dursztyna,
Barbara Jezierczak z Czarnej Góry
Trzy równorzędne III miejsca zdo-
były: Alicja Krzysiaczek z Gimnazjum
w Łapszach Niżnych, Paulina Bizub
z Dursztyna, Natalia Budz z Łapsz
Wyżnych
Wyróżnienie otrzymała Mariola
Jandura z Niedzicy
Dorośli:
I miejsca nie przyznano.
II miejsce zajęła Sylwia Kiernoziak
z Czarnej Góry
W śpiewie zbiorowym
Kategoria dziecięca:
I miejsce otrzymała grupa śpiewa-
cza z Frydmana ,
II miejsce zajęła grupa śpiewacza
z Dursztyna (5 dziewczyn)
III miejsce otrzymała grupa śpie-
wacza z Niedzicy
Kategoria młodzieżowa:
I i II miejsca nie przyznano
III miejsce otrzymała grupa śpie-
wacza z Dursztyna
W konkursie gawęd:
Kategoria dziecięca:
Trzy równorzędne I miejsca