background image
„Na Spiszu” nr 1-2 (70-71) 2009 r.
4
Podhalańska. Współudział w góralskim ruchu regionalnych
zaowocował licznymi kontaktami na Spiszu i Orawie, a Spi-
szak Michał Balara w latach 1936-1939 był redaktorem
naczelnym Gazety Podhala. Jest symptomatyczne, że Julian
Kowalczyk redagujący gazetę „Na Spiszu” jest także redakto-
rem naczelnym „Podhalanina”. Nowym symbolem tej współ-
pracy jest Krzyż Milenijny, który na spiskiej ziemi postawili
wg oryginalnego projektu Śp. Władysław Gąsienica Makow-
ski i Janusz Gąsienica Makowski, kowale z Zakopanego.
Jan Budz złożył gratulacje Podhalanom podkreślając do-
robek organizacji góralskich oraz bardzo dobre stosunki
z sąsiadującymi regionami. Łączy nas wszystkich wiara,
przywiązanie do Ojcowizny oraz patriotyczny stosunek do
Narodu i Państwa.
W trakcie zjazdu odbyła się także uroczystość wręcze-
nia medalu „Gloria Artis” dla Władysława Trebuni-Tutki.
Podsumowano finansowany przez marszałka woj. Małopol-
skiego projekt „Wyposażenie zespołów regionalnych w stroje
góralskie”. Referat Jerzego Roszkowksiego „Pielgrzymki
Ojca Świętego Jana Pawła II na Podhale” (1979-1997)
odczytał w jego zastępstwie Marek Skawiński, a Andrzej
Gąsienica Makowski mówił o "Pyrci góralskiej ślebody,
czyli znaczeniu ruchu regionalnego dla niepodległości i roz-
woju ziem górskich”. Brawami nagrodzono przedstawienie
„Piekielnica” autorstwa Juliana Reimschüssla wyreżysero-
wana przez Józefa Pitonia w wykonaniu teatru góralskiego
działającego przy Oddziale ZP Zakopane. Uroczystości
zostały połączone z tradycyjnym "Święconym" Związku.
Dalsza część Zajazdu odbędzie się w późniejszym terminie:
5 lipca 2009 w Rajczy oraz 8 listopada 2009 w Nowym
Targu."
Red.
Na was zawsze można liczyć
Tradycyjnie w rocznicę śmierci Jana Pawła II – 2 kwietnia – w całym regionie odbyło się wiele uroczystości, upa-
miętniających postać Ojca Świętego, zaś dokładnie o godz. 21.37 w wielu miejscach zapalono watry. W ten dzień ludzie
gromadzili się w kościołach na Apelu Jasnogórskim, aby w tej godzinie poprzez modlitwę łączyć się z naszym Wielkim
Rodakiem.
„Na Was zawsze można liczyć” – pod takim hasłem co roku odbywa się koncert wspomnień w Leśnicy-Groniu „W hołdzie
Janowi Pawłowi II”. Uroczystości rozpoczęto o godz. 12 od Mszy św. w kościele parafialnym w Groniu. Po nabożeństwie
składane są kwiaty i zapalono znicze pod pomnikiem Jana Pawła II. Po mszy uczestniczy prowadzeni przez muzykantów
przenieśli się do sali remizy OSP w Leśnicy. W programie co roku jest koncert, konkurs wiedzy o Janie Pawle II, konkurs
śpiewu i recytacji, a także rozstrzygnięcie konkursu plastycznego. O godz. 20.30 bez względu na pogodę jest wyjście z po-
chodniami na Wierch Stefański, by dokładnie
w minucie śmierci Jana Pawła II rozpalić
tam watrę i zakończyć modlitwą.
– Bardzo się cieszę, że w uroczysto-
ściach uczestniczyła też młodzież ze Spisza,
powiedział nam Janusz Pilny, pomysło-
dawca i organizator uroczystości w Leśni-
cy - Groniu. Wszystkim bardzo podobał
się występ młodzieży z Niedzicy, która
przybyła z księdzem. Ogromne wrażenie
na publiczności wywarli też dwaj chłopcy
oraz Klaudia Krzysiaczek - uczestnicy
konkursu recytatorskiego. Nie wiem czy to
są bracia, ale chodzi o Mateusza Magierę
i Przemysława Magierę z Łapsz Niżnych,
którym przyznano równorzędne pierwsze
miejsce. Komisja oceniająca doceniła ich
ogromy talent, a także niezwykle serdeczny
przekaz, który udzielił się wszystkim.
(red)
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Schola SBN z Niedzicy prowadzona przez organistę Jana Pierwołę
oraz ks. Krzysztofa Kasprzaka
D
zień
P
aPieski