background image

Nr 1-2 (70-71)
ROK 2009
ISSN 1234-2262
Cena: 4,00 zł
Pismo
Z
WI¥ZKU
P
OL SKIE GO
S
PI SZA
• Czarna Góra • Dursztyn • Falsztyn • Frydman • Jurgów • Kacwin • Krempachy • £apszanka •
• £apsze Ni¿ne • £apsze Wy¿ne • Niedzica • Niedzica-Zamek • Nowa Bia³a • Rzepiska • Trybsz •
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Nadzwyczajny Zjazd Związku Podhalan
Dzień Papieski
W tym roku mija 105-lecie Ruchu
Góralskiego i 90-lecie Związku Pod-
halan oraz 80-lecie ZP w Ameryce
Północnej. Z tej okazji został zwołany
44. Nadzwyczajny Zajazd Podhalan.
W pierwszy dzień zjazdu (17.04) goście
i delegaci spotkali się w Zakopanem.
Uroczystość rozpoczęła sie na ulicy
Kościeliskiej od złożenia wiązanek pod
tablicą pamiątkową na budynku restau-
racji „U Wnuka” oraz pod „Drzewkiem
wolności”. Z kwiatami i zniczami
delegacje udały się także na groby
zasłużonych członków oraz założycieli
Związku. W kościele pw. Św. Rodziny
została odprawiona uroczysta msza św.,
po której uczestnicy Zjazdu przeszli
do sali kina "Sokół", gdzie odbyły się
obrady.
cd. str 3
Kosołki, huby i święcona woda
czyli Triduum Paschalne na Spiszu
Wśród lokal-
nych zwyczajów
wielkanocnych
najbarwniej pre-
zentuje się sobo-
ta, czyli wigilia
Zmartwychwsta-
nia Pańskiego.
Na wsi obrzędy
chrześcijańskie
zawsze mieszały
się z dawnymi
zwykami i tem-
peramentem lud-
ności. Na Spiszu,
a także na Podhalu obrzęd poświęcenia pokarmów wiązał się z przygotowaniem
koszyczka, zwanego „kosołkóm”. Kosołka wypełniona była m.in. chlebusiem,
wędzonym mięsem, jajkami, barankiem wypieczonym z ciasta lub z cukru.
ciąg dalszy na str. 2-3
Więcej o Dniu Papieskim na str. 4-6